4 t/m 10 april 2021 nog enkele plaatsen

De verovering van de vrijheid Ofwel: hoe zou jij je leven willen redden? We beleven in onze tijd de terugkeer van het existentialisme. Dat is niet zo vreemd in een neoliberaal tijdperk waarin wij als individu meer dan ooit op onszelf worden teruggeworpen.

18 t/m 24 april 2021 nog enkele plaatsen

Daoïstische levenskunst volgens Zhuangzi en Laozi. De vlucht van de Pengvogel en het levenbrengende water.

2 t/m 8 mei 2021 nog één plaats beschikbaar

Boos, bedroefd, bang en blij. En het evenwicht in deze emoties. 

16 t/m 22 mei 2021 nog één kamer!

Wijsheid in de tweede levenshelft. Eén van onze succesvolste cursussen. Door een annulering is er nog één kamer beschikbaar!

6 t/m 12 juni 2021

Het boek dat Nietzsche zijn belangrijkste boek noemde. Maar het is ook verreweg het moeilijkste boek. En in zekere zin onleesbaar: Also sprach Zarathustra.

20 t/m 26 juni 2021

In deze week geeft Maarten van Buuren een inleiding in het denken van Spinoza. Vrijheid staat daarin centraal. Nog 5 plaatsen beschikbaar.

4 t/m 10 juli 2021

Er gaapt een kloof tussen onze waarneming en de dynamiek waar alles uit voortkomt. Een wezenlijk andere kijk op wat ons ten diepste drijft.

18 t/m 24 juli 2021 nog enkele plaatsen

'Mens. Wees mens. Denk als mens’ Dit was de formulering van Multatuli. Hij beschouwde dat niet als een vanzelfsprekend gegeven, maar zag het als een opdracht aan ons allen: wij, strevende en struikelende wezens.

29 aug. t/m 4 sept. 2021 nog enkele plaatsen

Over wat mensen drijft. Een filosofiecursus op basis van het alom geprezen boek 'Het rijk van de schaarste'.

12 t/m 18 sept. 2021 nog enkele plaatsen

Een bijzondere cursus over moreel leiderschap voor leiders, managers en bestuurders.

26 sept. t/m 2 okt. 2021 nog enkele plaatsen

Is het ego een sta in de weg voor ons geluk?

10 t/m 16 oktober 2021

Wijsheid in de tweede levenshelft. Eén van onze succesvolste cursussen.

24 t/m 30 oktober 2021

Hoe verhouden lichaam en geest zich tot elkaar? En waarom zoeken velen nu hun toevlucht voor geluk in de oosterse winkel? Deze week is een combinatie van filosofie, yoga en meditatie.

2022

In deze cursus verkennen we filosofisch én speels wat er gebeurt als we het verlangen naar resonantie ruim baan geven.

mei 2022

We willen erkend worden in onze eigenheid. Als vrouw, als man, als geliefde, zoon of dochter. Erkenning en identiteit spelen in onze tijd een grote rol. Zowel maatschappelijk als in ons persoonlijke leven. Maar hoe werkt dat?

2022

Hoe verhouden lichaam en geest zich tot elkaar? En waarom zoeken velen nu hun toevlucht voor geluk in de oosterse winkel? Deze week is een combinatie van filosofie, yoga en meditatie.

 .