4 t/m 10 april 2021
Trouw aan jezelf en aan elkaar We beleven in onze tijd de terugkeer van het existentialisme. Dat is niet zo vreemd in een neoliberaal tijdperk waarin wij als individu meer dan ooit op onszelf worden teruggeworpen.

18 t/m 24 april 2021
Daoïstische levenskunst volgens Zhuangzi en Laozi. De vlucht van de Pengvogel en het levenbrengende water.

2 t/m 8 mei 2021
Boos, bedroefd, bang en blij. En het evenwicht in deze emoties. 

16 t/m 22 mei 2021
Wijsheid in de tweede levenshelft. Eén van onze succesvolste cursussen. Deze cursus is volgeboekt. Maar in oktober wordt deze cursus opnieuw gegeven. Klik hier.

6 t/m 12 juni 2021
Het boek dat Nietzsche zijn belangrijkste boek noemde. Maar het is ook verreweg het moeilijkste boek. En in zekere zin onleesbaar: Also sprach Zarathustra.

20 t/m 26 juni 2021
In deze week geeft Maarten van Buuren een inleiding in het denken van Spinoza. Vrijheid staat daarin centraal. Nog 5 plaatsen beschikbaar.

4 t/m 10 juli 2021
Een bijzondere week met Maarten van Buuren.

18 t/m 24 juli 2021
'Mens. Wees mens. Denk als mens’ Dit was de formulering van Multatuli. Hij beschouwde dat niet als een vanzelfsprekend gegeven, maar zag het als een opdracht aan ons allen: wij, strevende en struikelende wezens.

29 augustus t/m 4 september 2021
Over wat mensen drijft. Een filosofiecursus op basis van het alom geprezen boek 'Het rijk van de schaarste'.

12 t/m 18 september 2021
Een bijzondere cursus over moreel leiderschap voor leiders, managers en bestuurders.

26 sept. t/m 2 oktober 2021
Is het ego een sta in de weg voor ons geluk?

10 t/m 16 oktober 2021
Wijsheid in de tweede levenshelft. Eén van onze succesvolste cursussen.

mei 2022
We willen erkend worden in onze eigenheid. Als vrouw, als man, als geliefde, zoon of dochter. Erkenning en identiteit spelen in onze tijd een grote rol. Zowel maatschappelijk als in ons persoonlijke leven. Maar hoe werkt dat?

2022
Hoe verhouden lichaam en geest zich tot elkaar? En waarom zoeken velen nu hun toevlucht voor geluk in de oosterse winkel? Deze week is een combinatie van filosofie, yoga en meditatie.