Levenskunst volgens Laozi | Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers

Een nieuwe kijk op Daodejing.

De ervaring leert dat de Tao-weken met Woei-Lien-Chong en Robert-Jan Schippers snel zijn volgeboekt.

Je bent welkom van 18 tot en met 24 april 2021

Daodejing (“Het klassieke boek over Dao en zijn werking”) wordt van oudsher toegeschreven aan Laozi, oftewel “de oude Meester”. Vandaar dat het geschrift ook bekend staat als Laozi. Laozi is de grondlegger van het daoïsme, en zou een oudere tijdgenoot zijn geweest van Confucius (551-479 v. Chr.), maar er is in feite niets met zekerheid over hem bekend. Wel blijkt duidelijk uit Daodejing dat Laozi veel kritiek had op het confucianisme, en totaal andere ideeën had over levenskunst.

 

tao2021 2

Oefening in de Dorische stad Lato

Over de inhoud van zijn levenskunst bestaan in China van oudsher twee verschillende interpretatierichtingen. De ene zegt, dat Daodejing een wijsgerige leer bevat over “Iets en Niets”, en advies geeft over het ware leiderschap. De tweede stelt, dat het een gids is voor de cultivering van het innerlijke lichaam, zoals in de oefenpraktijk die men tegenwoordig qigong (“qi-werk”) noemt. Woei-Lien zal laten zien dat Daodejing niet één van beide, maar beide tegelijk is: het is zowel een wijsgerige leer over “Iets en Niets” ten behoeve van het ideale koningschap, als een leidraad tot innerlijk lichaamswerk. De vraag is dan, welk verband Laozi tussen deze twee legt. Op deze vraag zullen we in deze cursus uitgebreid ingaan.

Qi is een onvertaalbare term, maar wordt in het Westen, bij gebrek aan beter, ook wel aangeduid als “levensenergie”. Je kunt de qi in je eigen lichaam leren voelen, en ook door je lichaam laten stromen d.m.v. de aandacht. In deze cursus laten we het niet bij de theorie: Robert-Jan, die kan bogen op 30 jaar ervaring als qigong- en taijiquan leraar, zal oefeningen met ons doen zodat we het zelf kunnen leren ervaren.

Qi kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. In de Chinese geneeskunde staat kennis over qi van oudsher in dienst van de gezondheid, en in de z.g. “interne” krijgskunsten kun je dezelfde kennis aanwenden om de tegenstander te verslaan. Bij Laozi staat de qi-cultivering echter primair in dienst van de spirituele zelftransformatie. De beoefenaar ontwikkelt zich tot een “ware mens” (zhen ren), die Dao als voorbeeld neemt: in alle situaties is hij/zij zowel open en ontvankelijk, als trefzeker en accuraat in het handelen. Daarom is de qi-cultivering volgens Laozi, zoals we zullen zien, ook voor het ware leiderschap onontbeerlijk.

Laozi vat de kern van zijn levenskunst samen in de term wuwei (uit te spreken als “woewee”). Dat heeft niets te maken heeft met “niet-doen”, in de zin van passiviteit, zoals zo vaak wordt gedacht, maar verwijst naar de ultieme daoïstische levenskunst waarbij je je niet laat sturen door conceptuele systemen of emoties, maar je lichaam van binnenuit voelt, en de signalen ervan leert verstaan als kompas door het leven. Zo kunnen we ontdekken waarom, zoals Laozi stelt, het zachte het harde altijd overwint, en in het leven de meest duurzame resultaten worden bereikt via flexibele aanpassing, geduld en compassie, en niet via zelfassertie en agressie. Je lichaam is namelijk volgens het daoïsme in staat om de verbinding te voelen tussen je eigen adem en die van het levende universum: het is een sensorium van de ruimte, en van qi. Laozi is een filosoof die zijn leerlingen niet beter wilde leren denken, maar beter leren voelen. Hij nodigde hen daarom uit, om uit het hoofd te komen, en in het lichaam te landen.

 

tao2021 3

Oefening bij het dorp Mochlos

Wat leer je in deze cursus?

Met Woei-Lien gaan we in op de historische achtergronden en wijsgerige principes van Laozi’s filosofie en levenskunst, en zijn aanwijzingen voor de qi-cultivering, die in dienst staat van de spirituele inkeer. We maken kennis met beroemde thema’s uit Daodejing zoals “Dao”, wuwei, “Iets en Niets”, “de terugkeer”, “het kindje”, “het onbewerkte hout”, water, zachtheid, en het ware leiderschap, en gaan ontdekken dat al deze thema’s te maken hebben met uit je hoofd komen en in je lichaam landen, om Dao te leren voelen, de bron des levens, en vanuit deze bron te handelen in het alledaagse bestaan.

Robert-Jan zal ons laten zien hoe de qi-geleiding in z’n werk gaat. Hij gaat met ons, als het kan in de buitenlucht, gevariëerde oefeningen doen uit traditioneel Chinees lichaamswerk die de doorstroom van qi in het lichaam bevorderen. Het zijn oefeningen van deze soort die op den duur kunnen leiden tot wat Laozi “stilte” noemt, de “terugkeer naar de wortel”, die het contact met Dao mogelijk maakt.

Woei Lien Chong

Woei-Lien Chong op Kreta

Voor wie is deze cursus geschikt?

Deze cursus is geschikt voor wie meer wil weten van Daodejing, vanuit wijsgerige interesse, en/of vanuit de qi-beoefening (bijvoorbeeld qigong, taijiquan, etc.). Voorkennis op het gebied van de daoïstische filosofie of lichaamswerk is niet vereist, maar om voeling te kunnen krijgen met Daodejing is wel een open en wijsgerige houding nodig. Deze oude, esoterische tekst klinkt voor moderne mensen zeer raadselachtig, en is ook voor Chinese geleerden altijd moeilijk te doorgronden geweest. Er zijn door de eeuwen heen dan ook legio commentaren op Daodejing geschreven.

Woei-Lien heeft een heel eigen invalshoek m.b.t. het vroege daoïsme, die zowel afwijkt van de academische, als de populaire publicaties. Ze zet haar interpretatie uiteen in haar boek Filosofie met de vlinderslag, de daoïstische levenskunst van Zhuangzi, uitgebracht in 2016 door Uitgeverij Damon. Het wordt sterk aangeraden om dit boek voorafgaand aan de cursus te lezen, met name de stukken over Daodejing: pp. 9-88, en 231-237. U zult dan meer profijt hebben van de cursus.

 

robert jan schippers

Robert-Jan Schippers op Kreta

Weekprogramma

Aanbevolen literatuur voor deze cursus is Filosofie met de Vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016). Van dit boek is inmiddels de derde druk verschenen.

Zondag

16.00 uur: Kennismaking met elkaar, Woei-Lien en Robert-Jan lichten de inhoud en opbouw van de cursus toe. Een presentatie over Kreta.

18.30 - 20.30 uur: diner.

Maandag

Thema: Kennismaking met de Oude Meester

9.00 - 12.30 uur in en rond Villa Dio Petres

O.l.v. Robert-Jan gaan we eerst op ons gemak het lichaam losmaken. Woei-Lien introduceert Daodejing (Laozi) tegen de historische achtergrond van de Strijdende Staten, en de archeologische vondsten van zeer oude versies van deze tekst in de twintigste eeuw.

13.00 uur: Lunch op eigen gelegenheid en eigen kosten.

16.00 - 18.30 uur in en rond Villa Dio Petres.

In en rond Villa Dio Petres.  Van oudsher wordt Daodejing in China op twee verschillende manieren geïnterpreteerd: als een filosofische leidraad voor het leiderschap, en als een gids voor de cultivering van het innerlijk lichaam. In deze cursus gaan we ervan uit dat Daodejing beide tegelijk is. Wat betekent dat voor Laozi’s levenskunst in de moderne tijd? 

18.30 - 21.00 uur: Diner en een toepasselijke film op Villa Dio Petres.

Dinsdag

Thema: Dao als voorbeeld voor de levenskunst

9.00 - 10.50 uur op Villa Dio Petres

Met Woei-Lien lezen we hoe Laozi Dao beschrijft als model voor de levenskunst, terwijl hij tegelijkertijd benadrukt dat Dao onzegbaar is. 

10.50 uur: Korte video-presentatie over de vallei van Katharo en vertrek naar deze prachtige plek.

11.00 - 13.30 uur in de Vallei van Katharo

Onder het toeziend oog van een besneeuwde berg brengt het lichaam ons, onder begeleiding van Robert-Jan, in contact met de ruimte in ons zelf, en de ruimte tussen hemel en aarde.

katharo1160 1 van 7

de berg Lazarus in de vallei van Katharo

13.30 uur in de Vallei van Katharo

Een smakelijke picknick. We steken een handje toe bij het klaarzetten van de lekkernijen, en helpen na het eten bij het opruimen, in de hands-on geest van het daoïsme..

15.30 - 17.00 uur in de Vallei van Katharo

Op basis van handouts bespreekt Woei-Lien met ons de passages in Laozi over qi-meditatie, en de kosmische eenheidservaring waar deze meditatie in kan uitmonden. Samen met Robert-Jan gaan we dieper het lichaam in via meditatieve qi-oefeningen.

17.00 uur: Terugreis naar beneden.

Diner op eigen gelegenheid en eigen kosten.

Woensdag

Thema: Laozi over het proces van inkeren en stil worden

9.00 uur: Vertrek naar de archeologische opgraving van de Dorische stad Lato uit de 4e eeuw voor Chr., de periode van Griekse filosofen zoals Socrates, Plato, en Aristoteles.

9.00 - 10.30 uur in Lato

Met om ons heen schitterende vergezichten naar de vier windrichtingen, doen we oefeningen o.l.v. Robert-Jan. De natuur helpt ons om te ervaren hoe we in ons lichaam een plek van stilte kunnen vinden.

11.00 - 13.00 uur op Villa Dio Petres

Woei-Lien laat zien dat Laozi met “leegte” een ruimtelijke ervaring aanduidt, en dat het daoïsme het innerlijk lichaam cultiveert als sensorium van de ruimte en van qi, ten bate van een levenskunst waarbij ontvankelijkheid en daadkracht hand in hand gaan.

13.00 uur: Lunch op Villa Dio Petres.

14.30 uur: Vertrek naar het Minoan Park van Kroustas (30 minuten rijden) voor een stilte-wandeling van 1,5 uur. We beginnen met een oefening, en tijdens de wandeling zullen we een loopmeditatie doen met Robert-Jan. Hans Rutten legt op vier plaatsen kort uit waar je bent. Circa 3.500 jaar geleden stonden hier 250 Minoïsche boerderijen en er zijn veel offergaven in de bergen gevonden. Sommige stukken hebben een sterk spiritueel karakter.

17.00 uur: Terugreis naar beneden, alwaar diner op eigen gelegenheid en eigen kosten.

Donderdag

Thema: De kracht van het zachte.

9.00 – 11.00 uur in en rond Villa Dio Petres.

We beginnen de dag met oefeningen o.l.v. Robert-Jan. Woei-Lien laat zien waarom volgens Laozi kracht schuilt in zachtheid, en dat volgens hem een belangrijk voorbeeld voor de levenskunst is gelegen in hoe water zich gedraagt. 

11.00 uur: Reis naar Kavousi (ca. 30 minuten). Aldaar oefeningen en een ontspannen picknick bij een eeuwenoude olijfboom.

13.30 uur: We vervolgen onze reis naar Mochlos, een charmant plaatsje aan zee, waar we rond 14.00 u aankomen. Het is heerlijk om daar even te zwemmen of te relaxen

17.00 - 18.30 uur in Mochlos

Ruimte om vragen op te schrijven voor Robert-Jan, en oefeningen naar wens met hem te herhalen.

tao2021 4

Mochlos

18.30 uur: Diner aan zee.

20.30 uur: Terugreis naar pension.

Vrijdag

Thema: Laozi over leiderschap en levenskunst

9.00 - 13.00 uur: in en rond Villa Dio Petres.
 
Na onze ontspannende middag op het strand is het fijn om het lichaam weer zacht in beweging te brengen o.l.v. Robert-Jan. Met Woei-Lien lezen we Laozi’s adviezen voor het civiele en militaire leiderschap in de geest van zijn levenskunst. Tijd voor een rondetafelgesprek en een terugblik op de week.

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres.

14.30 - 19.00 uur: vrij

19.00 - 21.00 uur: afscheidsdiner.

Zaterdag

Thema: Goede reis!

De cursus eindigt met het afsluitend ontbijt.


 

Je kamer

Kies voor het gezellige dorpspension Argyro óf voor de luxere zeer rustig gelegen Villa Dio Petres.

Het prijsniveau van de kamers op Villa Dio Petres is hoger dan die in pension Argyro.
Voor de 6 nachten die je tijdens de cursus op Villa Dio Petres verblijft wordt daarom een meerprijs berekend.
Deze meerprijs dekt ongeveer de helft van de werkelijke meerprijs.

 • € 60 voor de éénpersoonskamer met gedeelde badkamer (één kamer beschikbaar);
 • € 90 voor de tweepersoonskamer met gedeelde badkamer (één kamer beschikbaar);
 • € 120 voor een tweepersoonskamer (drie kamers beschikbaar).

De meerprijzen zijn per kamer en voor de gehele cursusperiode. Dus niet per nacht. De kamers worden tijdens de cursus goed schoongehouden. Bedlinnen wordt in overleg verschoond, badlinnen naar wens.
Ga naar je kamer keuze voor meer informatie.

terras bergen en zee 1 van 1De cursuslocatie Villa Dio Petres

Prijzen

De prijzen zijn

 • € 1.280,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer,
 • € 1.335,-- bij gebruik van een éénpersoonskamer (slechts twee beschikbaar),
 • € 1.395,-- per persoon bij alleen gebruik van een tweepersoonskamer,

Exclusief eventuele toeslag voor logies op Villa Dio Petres, en eventuele transfers.

Dit is inclusief:

 • docenten;
 • cursusmaterialen ter plaatse;
 • 6 nachten in een airconditioned kamer;
 • 6 maal ontbijt;
 • alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
 • gezuiverd water bij alle gelegenheden;
 • koffie/thee, gezuiverd water en vruchtensappen tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten;
 • enkele glazen wijn of bier tijdens de door ons geserveerde maaltijden;
 • tafelwater bij alle maaltijden;
 • excursies naar bijzondere plekken;
 • toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
 • het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres) vanuit pension Argyro;
 • alle vervoer bij de excursies;
 • incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
 • boekingskosten.

De prijs is exclusief:

 • vluchten;
 • transfers naar je verblijf;
 • het boek Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016 of een latere druk);
 • 3 maaltijden;
 • zelf bestelde frisdranken en alcoholische dranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
 • persoonlijke uitgaven;
 • annulerings- en reisverzekering.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum aantal deelnemers is 16.

Gastenboek

Lees wat andere gasten vonden van de TAO-week in 2019.

In het gastenboek van Woei-Lien Chong en Robert-jan Schippers kun je lezen hoe eerdere gasten deze week hebben ervaren. Klik hier.

Wie zijn Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers?

Lees meer over Woei-Lien Chong en over Robert-jan Schippers.

Reserveer nu (vragen met * zijn verplicht in te vullen).

Je e-mailadres eindigt op @yahoo.com. De ervaring leert dat ons systeem je reservering dan niet goed verwerkt. Gebruik a.u.b. een ander mailadres of stuur een mailtje naar . Dankjewel.
Voer alstublieft uw naam in.
maak aub een keuze
Voer alstublieft uw adres in.
Voer alstublieft de postcode en plaats in
Graag invullen
Invalid Input
Geef alstublieft het aantal gasten aan.
Invalid Input
Geef alstublieft aan of vervoer gewenst is.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer