Hoe zou het zijn om zonder elektronische agenda door het leven te gaan?

Als je de toekomst denkt te kunnen zien, ga je plannen, efficiënt ordenen, organiseren, agenda’s minutieus ordenen. Of dat zo effectief is, is minstens een overweging waard.

Toen de Olympische Spelen van 2004 in Athene naderden, hield de wereld zijn hart vast. De Grieken leken totaal ongeorganiseerd richting de Spelen te bouwen. Komt dat ooit af en goed? Het kwam goed en achteraf bleken de Spelen van Athene een van de beter georganiseerde.

Een strakke planning en een agenda kunnen een effectief handelen in het nú ook in de weg staan.

Als er met ons koelsysteem op Villa Dio Petres iets aan de hand is, bellen we Jorgos van Mechanical Solutions. Die komt dan meestal nog dezelfde dag. ‘Hoe krijgt hij dat voor elkaar?’ Jorgos: ‘Er staat niks in zijn agenda…’.

Als je de zorg nodig hebt en je belt voor een afspraak, wordt er meestal verward gereageerd. Een afspraak? Je hebt nú toch last? Dan moet je nú komen. De polikliniek van het ziekenhuis van Agios Nikolaos kent geen agenda. Ga maar in de wachtkamer zitten. Het kan 3 minuten duren. Het kan ook 3 uur duren. Maar diezelfde ochtend nog wordt een scan gemaakt, bloedonderzoek gedaan, röntgenfoto gemaakt, etc. en wordt de diagnose gesteld. In mijn geval (longontsteking) werd ik direct opgenomen. Na drie dagen stond ik buiten en werd me gezegd na 2 weken terug te komen, voor controle. Ik vraag dus: welke dag en hoe laat. Dat moest ik zelf maar bepalen. Geen agenda…

Als je met een loodgieter een afspraak maakt om morgen om 9.00 uur langs te komen, kan het zo maar zijn dat hij er niet is om 9.00 uur. ‘Ik wist gisteren toch niet dat ik vandaag niet kan!’ is dan zijn antwoord. Als je de loodgieter belt omdat je in de problemen zit, komt hij vrijwel direct…

Joke Hermens schrijft in haar boek ‘Stil de tijd’ over de toekomst die achter ons ligt. Grieken zeggen dat de toekomst achter hen ligt en het verleden vóór hen. Het verleden ligt immers in het zicht en kan daarom gekend worden, maar de toekomst is aan het zicht onttrokken. De tijd is als een rivier die vanaf achter voorbij stroomt, terwijl de mens stil in het water staat. Hermsen beschrijft hoe Grieken zich door deze tijdsvisie onderworpen voelen aan de tijd en er geen controle over kunnen uitoefenen. Dat werkt een enigszins fatalistische levenshouding in de hand waarin vooral 'met de dag' geleefd wordt

Je zou als persoon of als bedrijf of organisatie eens te kunnen bedenken wat de beste houding is om de  meeste kans te maken op de gewenste toekomst. Daarbij kan het inzicht dat de toekomst van achteren komt best eens van pas komen.

Je staat in een rivier en van achter stroomt het water om je heen. Iedere dag bekijk je de stand van zaken ‘als nieuwe stand van zaken’ en handelt er naar.

Nu leven. Niet leven naar je agenda. Geen agenda in een ziekenhuis, komen als je pijn hebt, geen wachtlijsten, handelen als het echt moet – het lijkt bij te dragen aan het ‘leven in het moment’.