We kunnen er niet meer tegen. Hotel- en cursusgasten die ons weer eens zonder enige schroom uitleggen hoe ‘die Grieken’ in elkaar zitten:

 • Ze komen geen enkele afspraak na.
 • Ze flansen maar wat in elkaar.
 • Vragen drie keer te veel geld.
 • Zitten de hele dag koffie te drinken.
 • Hebben natuurlijk geen idee van ‘onze’ moderne ict-technieken.
 • Doen alles 'zwart'.
 • Leven van 'onze' subsidies.
 • Betalen de leningen van Europa natuurlijk nooit terug.

Het gaat dan over mensen die onze buren, vrienden en kennissen zijn. Al zo’n beetje 15 jaar. Met wie wij feesten als er een kind geboren is en rouwen bij een overlijden. Voor ons zijn dat niet ‘die Grieken’ of ‘de locals’ maar onze naasten. Daarom doen die nare kwalificaties ons pijn.

In Nederland en Vlaanderen is men super attent geworden op seksistische, racistische en discriminerende opmerkingen. Op het gebied van geaardheid en gender wordt alles met nieuwe voorzichtigheid tegen het licht gehouden.

Wat ons betreft mag er ook schaamte gaan ontstaan over het collectief beledigen van landen zoals Griekenland. Landen die er een andere moraal en een andere manier van samenleven en samenwerken op na houden. Waarden zoals gastvrijheid, vriendschap, gelatenheid, familie, zoeken naar gelukzaligheid, gelijkheid, coöperatie en communitarisme zijn hier belangrijker dan ‘op tijd komen’.

In toenemende mate proberen we onze gasten te doordringen van de lessen die je als Hollander of Vlaming van ‘die Grieken’ kunt leren:

 • Als je ze als vriend in plaats van als 'opdrachtgever' benadert komen ze hun afspraken na.
 • Ze flansen dingen vaak wat slordig in elkaar maar leveren na wat zeuren een goed product.
 • Ze vragen minder geld dan verwacht en soms zelfs minder dan afgesproken.
 • Ze werken 6 dagen in de week en hebben soms 3 banen per dag omdat ze van 1 baan niet meer kunnen rond komen.
 • Als het moet (bijvoorbeeld in corona-tijden, bij de belastingdienst of bij toeslagen) wordt er in no time een hoogwaardige online-communicatie tussen de burger en de overheid opgebouwd.
 • In geen land binnen de EU zijn zoveel dwingende voorwaarden ingebouwd om ‘wit’ te betalen als in Griekenland. Bij iedere winkel of leverancier (zoals wij) staat een verplicht bordje: ‘als je hier geen bonnetje krijgt hoef je niet te betalen’.
 • De Griekse regering betaalt noodleningen vervroegd terug aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de andere eurolanden (bron: Financieel Dagblad).

Nu nog leren om ons niet op te winden...