We hebben alle begrip voor de keuze die steeds meer mensen maken om minder te vliegen en daarmee onze aarde zo goed mogelijk te dienen. Toch hopen we natuurlijk dat er mensen blijven kiezen voor de Academie op Kreta. En daar hebben we ook wel een redenering voor.
Het is nu eenmaal zo dat wij onze Academie op Kreta hebben gevestigd. In de eerste plaats vanuit een persoonlijke voorkeur. Wij houden van dit (ei-)land.
De keuze om binnen die Academie cursussen filosofie en zingeving te gaan organiseren, is ingegeven vanuit een wens ook anderen te laten ervaren wat filosofie en zingeving een mens kunnen bieden, zoals het ons ook heeft gedaan in onze kwetsbare levens.

We realiseerden ons dat, als je gasten vraagt zo'n 3.000 kilometer te vliegen, er een zeker surplus moet zijn. Niet zozeer inhoudelijk, maar wel met betrekking tot de setting en randvoorwaarden. Hoe zinloos is het immers om anders iemand zo'n reis te laten ondernemen.

We proberen daarom de deelnemers in contact te laten komen met de plaatselijke bevolking. In een land waarin deze het niet makkelijk had en heeft. We willen de deelnemers laten ervaren dat de eenvoud en tegelijkertijd de grote levensvreugde van de mensen bijzonder te bewonderen zijn, als inspiratie kunnen dienen én ons een spiegel voorhouden.
Essentieel is ook dat de groep klein is en de persoonlijke aandacht groot, van ons en de docent, en de onderlinge contacten intensief kunnen zijn.
Een week Academie op Kreta blijkt de deelnemers een werkelijk gevoel van herbronning, verdieping, berusting en/of verfrissing te geven. Dit alles heeft tot gevolg dat de cursussen op een bijzondere manier beklijven, zo horen we regelmatig. Mensen peinzen nog lang na over de inhoud en denken vaak terug aan de belevenissen.

Verder gaan we zo goed mogelijk om met wat de aarde ons biedt: lokale en zoveel mogelijk biologische producten in de overwegend vegetarische maaltijden. Of we serveren vlees en vis die onderdeel van de plaatselijke kringloop zijn. Ook bouwden we onze academie zó dat we zoveel als mogelijk met natuurlijke hulpbronnen toekunnen, met geothermische koeling en verwarming, en het verbouwen van eigen producten.

Er zijn veel gasten die cursus en vakantie met elkaar verenigen, wat we graag stimuleren. Het verblijf op Kreta, en de reis daar naartoe dienen dan meerdere doelen. Verschillende deelnemers maken er dan ook hun hoofdvakantie van.