Joep Dohmen is een vurig pleitbezorger van een nieuwe tak van sport in het onderwijs: Bildung. Hij is er trots op dat zijn nieuwe boek 'Moderne Bildung' binnenkort verschijnt. Joep Dohmen is een vechter.

Wij maken Joep al wat jaren mee als docent aan de Academie op Kreta. Hij laat geen kans voorbij gaan om het belang van Bildung te onderstrepen.
Bildung wordt door hem opgevat als begeleide zelfvorming. Na een tijdperk van emancipatie staat vandaag de identiteits¬problematiek centraal: wie ben ik en wat wil ik met mijn leven? Joep acht het juist in een neo-liberaal tijdsgewricht van groot belang dat jongeren hun persoonsvorming en moreel actorschap zelf ter hand nemen. Daarbij schuwt hij het debat niet met antihumanisten, conservatieven en aanhangers van mindfulness.