Een cursusweek met Frits de Lange doet wat met mensen.

Een kleine oproep om aan het slotdiner iets 'aardigs' toe te voegen leidt dan al gauw tot een explosie aan creativiteit. De deelnemers willen de ervaringen in de week duidelijk vieren met elkaar.