Gerard zit weer in het vliegtuig, terug naar Nederland. De storm is gaan liggen. Wij zijn super dankbaar en we weten weer waarom wij dit werk doen...

Zijn filosofieweek over Gelatenheid volgens Meister Eckhart en Heidegger zit erop.

Nog méér dan we al dachten is er gedurende de week een enorme storm opgestoken. Wij zelf zijn nauwelijks bij zijn colleges geweest. We hadden het te druk achter de schermen. Maar je voelde dat de deelnemers iets bijzonders beleefden. Vijftien aanvankelijk voor elkaar vreemde mensen vormden in no time een hechte groep die elkaar moest vasthouden om staande te blijven in de storm van het 'laten' van Gerard.

Precies zoals wij dat zelf 24 jaar beleefden in de schoolbanken bij Gerard in een HOVO-cursus in Leiden.

De eerste reviews liegen er niet om:

‘Wat een geschenk dat ik er mocht zijn’.
‘Het kunnen laten gebeuren, komt recht in het hart binnen en geeft mij stof tot overdenking voor de rest van mijn leven’.
‘Ik heb veel nieuws gevonden’.
‘Het heeft voor mij persoonlijk diepe gevolgen. Ik ben dankbaar’.
‘Een workout van het brein’.
‘We gingen sky-high tot we bijna bij God aankwamen’.
'We kwamen in een land waar het leven in brede zin 'ruimte' krijgt’.
‘Ik kan hier weer een jaartje op teren’. ‘Ik heb in de bergen de stilte gevonden’.
'Een ervaring om lang met me mee te dragen'.
'Deze week overtrof mijn stoutste verwachtingen. Een onvergetelijke ervaring'.

Lees hier de volledige reviews in het gastenboek van Gerard Visser.

docent 2

Gerard Visser 2

Gerard Visser 4

Gerard Visser 5

Gerard Visser