Prof. dr Joep Dohmen (1949) is lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). Hij is sinds 2015 emeritus-hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Joep Dohmen studeerde filosofie in Utrecht, Berlijn en Leuven. In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine en adjunct-hoofdredacteur tot 1998. In 1994 promoveerde (cum laude) hij op Nietzsche over de menselijke natuur (Kampen, Kok 1994). Sinds 1998 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, sinds 2007 als hoogleraar.

In 2002 verscheen de anthologie Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. In 2014 verscheen een volledig herziene herdruk (23e druk, 2018.) Centraal in zijn filosofische activiteit staat de ontwikkeling van een bestaansethiek (levenskunst) waarin persoonsvorming centraal staat. Bij persoonsvorming gaat het om drie aspecten die nauw met elkaar samenhangen: een eigen morele houding, de actuele context of speelruimte, en het concrete toepassingsbereik. Drie toepassingen van Dohmen’s bestaansethiek zijn :​
1) morele educatie of Bildung van jongeren;
2) de kunst van het ouder worden; en
3) ​moreel leiderschap.
Kernthema’s in de bestaansethiek zijn: autonomie, authenticiteit, deugden, geluk, houding, karakter, motivatie, tijd en versnelling, negatieve en positieve vrijheid, zelfverwerkelijking, zelfzorg en zingeving.

In 2022 is zijn Magnus Opus 'Iemand zijn' verschenen.