archief4

 

Zorg goed voor jezelf. Waarom levenskunst vandaag voor iedereen zo belangrijk is.

Joep Dohmen: 'De afgelopen twintig jaar heb ik samen met een aantal collegae filosofen systematisch de hoofdlijnen van een filosofische levenskunst uitgezet. Ik zie levenskunst als de poging om aan je leven een welbepaalde vorm te geven. Bovendien is levenskunst niet alleen een kwestie van stijlvol leven maar ook een soort morele educatie, een Bildungsmoraal. Pregnant geformuleerd: je bent niet alleen verantwoordelijk voor hoe je denkt, maar ook voor wie je (geworden) bent'.

Joej Dohmen 2015

Moderne levenskunst wil een modern antwoord geven op de klassieke vraag: hoe moet ik leven? Wat is vandaag de dag een zinvol leven in een goede samenleving? Vertaald naar de actualiteit: hoe kunnen laatmoderne mensen zich hun leven toe-eigenen, hun eigen levensstijl ontwikkelen en met elkaar een zinvol leven leiden?
Levenskunst verwijst dus naar de poging om je eigen praktische wijsheid te ont-wik¬kelen – denk aan Socrates’ opmer¬king dat praktische levenswijsheid niet iets is dat zomaar van de ene mens in de ander kan worden overgegoten. Elk lid van de mensheid zal er zelf moeite voor moeten doen om zijn eigen praktische wijsheid te verwerven om daarmee een goed leven te leiden.

Het woord ‘levenskunst’ is een letterlijke vertaling van het Latijnse ars vitae. Andere termen zijn: bestaansethiek, zelfbeheer, toe¬wij¬¬ding aan jezelf, toe-eigening van jezelf, zelfstilering, zelfwerkzaamheid en, hoe kan het tegenwoordig ook anders: zelfmanagement. Ik gebruik over het algemeen de begrip¬pen bestaansethiek, levenskunst en zelfzorg door elkaar. Uiteindelijk prefereer ik, in navolging van de Franse filosoof Michel Foucault en omwille van de duidelijkheid: (ethiek van de) zorg voor zichzelf, een omschrijving die teruggaat op het Latijnse cura sui. In navolging van Nietzsche, Michel Foucault en de existentialisten pleit ik voor levenskunst als publieke moraal. Deze moraal luidt kort en bondig: doe aan zelfzorg met het oog op een bepaalde morele horizon. Het persoonlijke leven dat wij vorm moeten geven – wie zichzelf niet vormt die wordt gevormd - speelt zich af in een maatschappelijke context en daarom kan de vorming van een eigen levensstijl nooit een naar binnen gekeerde of uitsluitend zelfgerichte onderneming zijn. Moderne levenskunst is nadrukkelijk een publieke moraal, en de zelfontplooiing die erin wordt nagestreefd is de sociale zelfontplooiing van een zinvol leven, samen met anderen!

Deze cursus Moderne Levenskunst heeft drie bronnen.

Verdieping

De cursus laat zien dat de vormgeving van ons leven een holistisch ontwikkelingsproces is in een posttraditionele samenleving. Het gaat bij die vormgeving (Bildung) om jouw eigen manier van denken, voelen en willen, te midden van andere mensen in een bepaalde tijdruimtelijke context.
De topics van de week zijn achtereenvolgens

  • vormgeving en narrativiteit (maandag),
  • motivatie en willen (dinsdag),
  • zelfkennis en welsprekendheid (woensdag),
  • tijd/ temporaliteit en passiviteit (donderdag)
  • de zin het leven / het goede leven (vrijdag).

Oefening

Naast de verdieping via het aanbieden van een aantal filosofische inzichten in hoorcolleges ligt de nadruk op de dialoog, het leren luisteren en spreken, in de werkgroepen en plenair. Het gaat immers om praktische filosofie, dus we moeten samen nadenken over hoe we inzichten in de praktijk kunnen brengen. Concreet zal het gaan om reflectie en narrativiteit, de hermeneutiek van de wil (hoe weet ik wat ik wil), welsprekendheid (hoe vertel ik mijn verhaal), omgaan met tijd, aandacht, wachten en loslaten, en de oriëntatie op het goede: wat is de zin van mijn leven?

Inspiratie

We laten ons inspireren door de teksten van klassieke en moderne filosofen (zoals Aristoteles, Bieri, Confucius, de Beauvoir, Foucault, Hadot, Kant, Marcus Aurelius, Neiman, Taylor en Walker); door elkaars biografische verhalen en inzichten in de vele gesprekken die we voeren, door documentaires over concrete filosofen, toepasselijke (speel)films, door de reizen die we maken door de Kretenzische natuur, en door de voortreffelijke keuken en aandacht van onze gastheren op Kreta.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag een goed leven wil leiden met zichzelf en met anderen, die goed beseft dat dat allesbehalve makkelijk is en die wil weten wat de moderne filosofie hem of haar daarover kan leren. Moderne Levens¬kunst, zelf mee vorm geven aan je eigen leven, is zowel persoonlijk als maatschappelijk urgent, want zonder persoonlijke vormgeving riskeren we een samen¬leving van slachtoffers en narcisten.

Joej Dohmen groep 2016

Ik nodig u uit

Joep Dohmen: 'Op Kreta geef ik sinds een jaar of vijf toegankelijke lessen in levenskunst. Die gaan over ons menszijn, onze relaties, de tijd waarin we leven en de zin van ons leven. Ik baseer me daarbij uiteraard op mijn eigen concrete kennis van de westerse filosofie die ik de afgelopen veertig jaar heb opgedaan, maar ook van allerlei nieuwe, recente inzichten op het gebied van de levensfilosofie. Ik doe dat steeds tegen de achtergrond van de meest dominante maatschappelijke en culturele ontwikke¬lingen en de levensvragen die juist vandaag opkomen. U krijgt een levendig programma waarin alle onderdelen van praktische wijsheid in hun onderlinge samenhang behandeld worden: zelfkennis, onze emoties en verlangens, onze deugden en motivatie, onze relaties en visie op het goede leven. Bovendien vindt dit alles plaats op het prachtige eiland Kreta, de bakermat van de westerse beschaving, waar de mensheid voor het eerst tot zelfbewustzijn kwam. Het is als met een concert: de nabijheid met de echte uitvoering van de oorspronkelijke muziek bezorgt ons een onvervangbare ervaring. Als we hier samen filosoferen over onze diepste vragen van vandaag, kunnen we weer winnen aan zelfvertrouwen. Ik nodig u daartoe van harte uit!' 

Je bent welkom van 17 tot en met 23 september 2017.

Bekijk de video met Joep Dohmen op Kreta in 2016

In onderstaande video vertelt Joep Dohmen over zijn cursus van 2016 en zie je in wat voor sfeer de cursus verloopt.

DOWNLAOD HET COMPLETE WEEKPROGRAMMA OF VRAAG HET AAN

Download hier het volledige programma in de vorm van een pdf-document. Of vraag ons even in een mail om het je toe te sturen. Stuur een mailtje met de tekst 'weekprogramma Joep Dohmen' naar info@evdaimonia.com

Datum:

Je bent welkom van 17 tot en met 23 september 2017

Prijzen: 

De prijzen zijn vanaf € 1.282,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer en € 1.393,-- per persoon bij één persoon op een tweepersoonskamer. (€ 1.333,-- voor de eenpersoonskamer is niet meer beschikbaar). Dit is voor een (bijna) geheel verzorgde week, exclusief vlucht. Er worden geen boekingskosten in rekening gebracht. Lees hier meer over onze prijzen.
De prijs voor de transfers van en naar Heraklion is € 35,-- enkele reis, per persoon.
Weet je nog niet of je de transfers wilt of dat je de bus neemt? Je kunt het de transfers ook later bijboeken (tot 2 maanden voor aanvang van de cursus).

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

Gastenboek

Lees de ervaringen van eerdere gasten in de gastenboeken van Joep Dohmen in september 2016,  mei 201620152014201420132012.

Wie is Joep Dohmen?

Lees meer over Joep Dohmen.