Daan Roovers is filosoof.

Haar belangrijkste drijfveren zijn: Hoe verbeteren we de kwaliteit van het publiek debat? Hoe krijgen we de beste ideeën voor onze samenleving op tafel? Ze spreekt en schrijft over over filosofie, politiek, journalistiek en ethische dilemma’s. Daan Roovers is docent aan de Universiteit van Amsterdam, programmamaker bij de Rode Hoed en omroep Human en schrijver. Ook doet zij onderzoek naar de ontwikkeling van de publieke opinie. Roovers maakt deel uit van de redactie van het TV-programma Het Filosofisch Kwintet, en is een van de voorzitters van het Fonds Podiumkunsten. Ze was hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Samen met met Harvard-hoogleraar Michael Sandel ontwikkelde ze de tv-programma’s What’s the Right Thing to Do? (Human, 2017) en Change Your Mind (2018). Ze schreef o.a. Kleine geschiedenis van de filosofie (2010, met René Gude), Mensen maken; Nieuw licht op opvoeding (2017) en Wij zijn de politiek (2019, met Marc van Dijk).

Daan Roovers is lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement.

Ze is lid van de Raad van Toezicht voor de Universiteit van Humanistiek Utrecht (sinds 2018), een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanisme.

Bij het Fonds Podiumkunsten, het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland is ze een van de voorzitters.

In 2020 was ze lid van een klankbordgroep die een door het kabinet ingestelde commissie adviseerde over de vraag hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid, die geleid heeft tot de publicatie Adviesrapport betrokken bij klimaat.

Ze maakt deel uit van de Programmaraad van Omroep Human, de Raad van Verbeelding van Meierijstad, de Werkveldcommissie Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en het bestuur Stichting Internationale Spinozalens.

Daan Roovers was vanaf maart 2019 de Denker des Vaderlands.