archief4

home filosofiewekenAndré Wierdsma (1949) is een bedrijfskundige en emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren aan de Nyenrode Business Universiteit.

Wierdsma studeerde Bedrijfskunde aan de Nyenrode en organisatie- en klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1978 werk hij als docent bij de Universiteit Nyenrode. Sinds 1999 is hij hier hoogleraar en bekleedt de leerstoel Organiseren en Co-creëren.

De onderzoeksinteresse van Wierdsma liggen op het gebied van interculturele communicatie, complexe besluitvorming, de lerende organisatie, zelforganisatie, verandermanagement met een accent op de relatie tussen de ontwikkeling van individuen en organisaties.

Publicaties van hem zijn:

  • Op weg naar een lerende organisatie: over het leren en opleiden van organisaties. Met Joop Swieringa. 
  • ecoming a learning organization: beyond the learning curve.
  • Co-creatie van verandering. 
  • Leidinggeven aan co-creërend veranderen: balanceren tussen broosheid en maakbaarheid. 
  • Lerend organiseren : als meer van hetzelfde niet helpt. 
  • Lerend organiseren en veranderen, samen met Joop Swieringa, 2011
  • Vrij-moedig positie kiezen; moreel leiderschap in netwerken. Emeritaatsrede 2014, Nyenrode Business Universiteit.