Corrie Haverkort is filosoof en beeldend kunstenaar. Ze verzorgt filosofie lezingen en cursussen, trainingen en opleidingstrajecten aan professionals als pedagogen en psychologen, juristen en mediators. Ze is o.a. werkzaam voor HOVO, U3L, Pythia filosofie en Sabi Centrum voor Kunst en filosofie.

Ze wordt gevraagd door verschillende organisaties en bedrijven. Haar filosofische onderwerpen gaan altijd over de vraag naar zin en betekenis in het leven en de rol van rechtvaardigheid in deze. Hoe kun je op een goede manier samenleven met elkaar, wat betekent rechtvaardigheid en hoe kun je rechtvaardig handelen niet alleen omschrijven maar ook toepassen?

Ze is mede oprichtster van Popelier Opleidingen voor Gezin en Professional waar zij ethische onderwerpen bespreekt die raken aan de verschillende relatievormen binnen hedendaagse gezinsvormen.

Eind 2018 is haar vijfde boek uitgekomen: Van woede naar redelijkheid . Over emoties, dilemma's en erkenning bij scheiding, nieuwe partner en samengesteld gezin. www.swpbook.com/boeken/46/echtscheiding/2115/van-woede-naar-redelijkheid

Eerdere boeken rond dit thema zijn uitgegeven bij Pica en Lannoo.
www.popelieropleidingen.nl

Behalve filosoof is Corrie ook beeldend kunstenaar. Haar werk is tentoongesteld in verschillende galeries en musea, in binnen en buitenland waaronder Stedelijk museum Zwolle, de Fundatie, Henriette Polak museum etc. Zij zegt hierover: “als kunstenaar wordt van me gevraagd langdurig te kijken naar ieder verschijnsel, naar ieder beeld totdat zich door het beeld heen een andere werkelijkheid aandient die meer laat zien dan we in eerste instantie zagen. Als filosoof wordt van me gevraagd een situatie of gebeurtenis net zolang te doordenken tot er een werkelijkheid verschijnt die meer waarheid in zich draagt dan we op het eerste gezicht zouden denken. In het langdurig ‘zien’ en het langdurig ‘denken’ vallen de filosoof en de kunstenaar samen”. www.sabikunstenfilosofie.nl

Corrie is een goede spreekster en docent met veel ervaring en weet ‘moeilijke’ materie op een concrete, heldere en speelse wijze bespreekbaar te maken zonder aan diepgang te verliezen. Bovendien omlijst ze iedere cursus met verschillende activiteiten waardoor de theorie in de praktijk ervaarbaar wordt. Haar cursussen zijn geschikt voor iedereen die filosofie boeiend vindt en verlangt naar wijsheid. En voor degenen die filosofie binnen hun werkgebied goed kunnen gebruiken. Iedere cursus wordt voorzien van een syllabus.

Publicaties:

 • Bloedband, familie de werkelijkheid verbeeld, C. S. Haverkort, uitgeverij Kontrast 2008
 • Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, Corrie Haverkort en Ed Spruijt, uitgeverij Lannoo-Campus, 2012
 • Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra, Aleide Hendrikse-Voogt, uitgeverij Pica, 2012
 • Liever liefde dan de beste buggy, Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra, uitgeverij Pica, 2015
 • Van woede naar redelijkheid . Over emoties, dilemma's en erkenning bij scheiding, nieuwe partner en samengesteld gezin. SWP 2018,
 • Bijbehorend werkboek voor advocaten en mediators SWP 2019
 • Bijbehorend werkboek voor hulpverleners, SWP 2020

Artikelen:

 • Kwartaaltijdschrift Nieuw Gezin: Sinds 2005 ieder kwartaal een artikel. uitgegeven door NGN, www.nieuwgezin.info
 • " Kinderen uit nieuwe gezinnen" uit: Zorg Primair nr. 1, 2013
 • " Dat is niet eerlijk!" uit: Wonen in twee gezinnen, uitgeverij Lannoo-Campus 2012.
 • “Dat is niet eerlijk” uit: thuis in twee gezinnen, uitgeverij Lannoo-Campus
 • " Over de betekenis van erkenning in het samengestelde gezin" uit: Ouderschap en ouderbegeleiding, nr. 1 jaargang 12, 2009
 • " Taal en beeld, filosofie en kunst" uit: Filosofie en praktijk, jrg. 28, nr. 6 2007, uitgeverij Damon.

Ga hier naar haar cursus 'Ik en de ander'.