Hans Boutellier houdt zich zijn gehele loopbaan al bezig met de politiek-morele kwaliteit van de samenleving.

Daarbij heeft hij speciale aandacht voor wat niet deugt, wat je eraan doet en hoe je erover moet denken – denk aan criminaliteit, polarisatie, veiligheidsvraagstukken.

Hij benadert deze vanuit een breed politiek-filosofisch perspectief. Hij publiceerde er vijf boeken over waarvan de bekendste zijn De veiligheidsutopie (2002), De improvisatiemaatschappij (2011 en Het nieuwe Westen (2021).

Het laatste boek analyseert de actuele tegenstellingen in de samenleving tegen de achtergrond van de crisis in het Westen.

Boutellier is altijd betrokken geweest bij praktijk- en  beleidsgericht onderzoek. Hij was gedurende zestien jaar directeur van het Verwey-Jonker Instituut (voor onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken) en heeft een leerstoel aan de Vrije Universiteit met als leeropdracht Polarisatie en maatschappelijke veerkracht.

Zijn motto: ‘je moet naar het landschap kijken om de struiken te leren kennen’. Zijn werk springt heen en weer tussen intellectuele beschouwing en praktische strategie.