Paul van Tongeren (1950) was de Denker des Vaderlands tot april 2023.

Hij studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij was van 1993 tot eind 2015 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Recente boekpublicaties in het Nederlands zijn: Het Europese nihilisme (Nijmegen: Vantilt 2012, 2e druk 2013) en Leven is een kunst (Zoetermeer: Klement 2013, 7e druk 2016), Dankbaar. Denken over danken na de dood van God (Zoetermeer: Klement, 2015) en Nietzsche (AUP, 2016, 2e druk). Ook gaf hij 3 CD-boxen uit met colleges: Geluk, deugd, plicht, keuze; acht colleges over de geschiedenis van de ethiek (8 cd’s Roelants: 2007), Aristoteles. (4 CD’s Luisterwijs: 2011); Nietzsche over het nihilisme. (7 CD’s Luisterwijs: 2011).
In 2017 verscheen Mens-zijn doe je niet alleen. (de negentiende J.H. van Oosbreelezing).