Petran is een begeesterd verteller van verhalen. Hij draait niet zo maar een lesje af en ligt er van wakker om het optimale verhaal te kunnen vertellen.

Hij heeft filosofie en culturele antropologie gestudeerd in Groningen. Van 2001 tot 2011 was hij met de bijzondere leerstoel Kunst & Technologie verbonden aan de Afdeling Wijsbegeerte van de UT. In dezelfde periode was hij lector Kunst & Technologie aan de kunstacademie AKI/ArtEZ, die toen was gevestigd op de campus van de UT. Daarmee sloeg hij een brug tussen opleidingen in kunst en wetenschap.

Publicaties:

  • 'Techniek: Kunst, Kermis en Theater' (NAi Publ. Rotterdam 2003)
  • 'Mediated Vision' (ArtEZ Press, Arnhem 2007).

Van meet af aan heeft hij een verrijking van de filosofie gezocht in de mythische beeldtaal waarmee hij kennis maakte via culturele antropologie en archeologie. 

Petran Kockelkoren promoveerde als milieu-filosoof vanuit de invalshoek van een hermeneutiek van de natuuraan de Universiteit Twente.