Het gebodene geeft mij een globaal inzicht in de voor mij beperkte kennis van de filosofie. Het geeft mij richting en ruimte om gericht te zoeken naar hoe en wat te vinden. Neemt niet weg dat het toch ook een bevestiging geeft van de geruime jaren geleden ingeslagen weg van levensvervulling. De week geldt voor mij als een behoorlijke kennisverbreding en zaken vallen beter op zijn plek. De docenten zijn aanvullend aan elkaar, hebben op regelmatige momenten andere inzichten. Dit geeft een prettige dialoog met beiden. Over de organisatie: tip top organisatie. Chapeau!
Bert Groenendal

Deze week heeft voor mij een confrontatie met mezelf betekend. Dat ik nog veel te leren, studeren en te reflecteren heb. Teveel bezig zijn met je werk is maar een beperkte bezigheid; deze cursus geeft aan dat er nog wel wat meer in de wereld is. Mogelijk een eerste zetje om het blikveld wat te verruimen.
Maarten Bartels

Beide docenten zijn complementair, wat de filosofische duiscussie ten goede komt en een breed scala aan inhoud laat zien. Ik heb een beter overzicht gekregen. Er zijn voortdurend verwijzingen gemaakt die het inzicht vergroten voor mijn werkzaamheden binnen kunst en het culturele circuit. Zeer leerzaam. Nectar voor de geest!
Nicole Hardy

Het is altijd goed om een totaal ander uitgangspunt van denken mee te beleven, dan je eigen standpunt. Dat geeft verrassende momenten en verduidelijkt eigen keuzes.
Floor van der Voet

Deze week betekende voor mij nog meer nadenken over hoe datgene waar ik mee bezig ben, nog rijker kan worden. Het helpt me ook om aan mijn relativeringsvermogen te werken. Juist doordat ik meer inzicht heb gekregen in de geschiedenis. De docenten, de organisatie en het pension waren top. Het samenspel tussen de docenten zorgt er voor dat je aandacht vastgehouden wordt.
Affie van Mechelen