Het is weer te vlug gegaan, zo intens en interessant was het! Ook deze vierde passage op Villa Dio Petres heeft de hooggespannen verwachtingen ingelost.Het was een hele eer als eerste gast een kamer op de villa toegewezen te krijgen. Wat het genieten van de wondermooie vergezichten bij dag uitbreidde tot ’s avonds en bij nacht. Maar ook tot ’s ochtends om de wondermooie zonsopgang boven de Mirabellobaai te “ondergaan”!

Ondanks de toegenomen werkdruk voor de gasten op de villa, stond de organisatie toch weer als een huis, of eerder als een villa op twee rotsen! En met de nodige complementariteit tussen de efficiënte “organisator” Hans en de creatieve “amuseur” Jacques was het de hele tijd feest.
“Kent Uzelve” was de leidraad voor het uitdiepen van begrippen als persoonsontwikkeling, culturele en nationale identiteit, multiculturele natiestaat en intercultureel burgerschap, en nog andere “constructen”. Voor mij was het de perfecte aanvulling van de reeks “Big History” bij de ISVW in Leusden over het ontstaan van ‘het heelal’, ‘de aarde’, ‘het leven’, en ‘de mens’. Dat deze begrippen zowel in woord als met beeld gebracht werden, maakt van Hans een “tastbare denker” en van Petran een “beeldrijke bard”!
De brug tussen theorie en praktijk werd gebouwd bij de kapel op Katharo, waar de samenspraak echter bleef steken bij ‘integratie’. Voor mij mocht de actualiteit ruimer en veelvuldiger aan bod gekomen zijn ter duiding van de vele complexe wereldproblemen.
Deze Kretareis was niet “passief ondergaan” maar “actief beleven”. Het is met tevredenheid dat ik merk dat met filosofie het mogelijk is me verder te ontwikkelen, en met grote dankbaarheid dat ik dat ook van andere, eerdere aanwezigen bevestigd krijg...
Marcel Bossuyt

Ik heb een prachtige week gehad! Deze week heb ik mijzelf kunnen reflecteren, waar ik sta in de multiculturele maatschappij, waarbij het 'vreedzaam vechten' me hoop geeft voor de toekomst. Ikzelf zal daarbij de eerste stap moeten zetten bij de ontmoeting met de 'ander'. Vanzelfsprekende waarheden ga ik met meer argwaan bekijken om de echte waarheid te achterhalen. Deze cursus was voor mij de goede aanzet om me te verdiepen in de filosofie om meer inzicht te krijgen in de maatschappij en de wereldpolitiek. Het zou mooi zijn als kunst als middel kan dienen in de toenadering tussen de verschillende en complexe achtergronden van onze multiculturele samenleving.
Betty Bulthuis

Parallel aan de besprekingen liepen in mijn hoofd mijn levensverhaal en mijn dagelijkse werk als psychiater en psychotherapeut. Deze heb ik kritisch bekeken, zowel mijn eigen periode van 'verlichting' (op wat latere leeftijd), als mijn werk in het opbouwen, versterken en in stand houden van eigenheid/identiteit/vrijheid/ zelfbeleving. Deconstructie van het begrip 'zelf' en het individu gaf mij hoofdbrekens, maar was zeker goed. Lezingen over de natiestaat en multiculturisme waren zeer leerzaam voor een beter oordeel.
Einte Rinsma

Het was een intensieve week. Het (of de) thema('s) waren van toepassing op de huidige maatschappij, wat het boeiend maakte. Wat mijn ontwikeling betreft citeer ik graag Ger Groot: filosofen zijn er niet alleen om ons gedachten aan te reiken, ze zijn er misschien nog wel méér om ons uit evenwicht te brengen en op het verkeerde been te zetten. Naarmate wij meer leren herkennen van wat in andere eeuwen is gedacht, komt onze eigen werkelijkheid ons des te raadselachtig voor!
Affie van Mechelen

Hoogtepunten waren voor mij:
- de groep; dat ging erg prettig en natuurlijk met elkaar om, heel gezellig, fijne gesprekkken!
- Jacques en Hans: prima, heel zorgzaam en accuraat
- pension: hele lieve mensen, fijne kamer
- locatie: heerlijk, leuk dorp, mooie Villa Dio Petres, fantastische vergezichten
- wat de filosofie betreft wist ik eigenlijk al vrij veel en en miste hier en daar de interactie met de groep; ook duurden de verhalen soms wat lang. Toch ook nuttig en inspirerend, goed om zaken en kennis weer eens op te halen!
Zonder naam

Deze week bestaat uit drie pijlers: Kreta, de cursus en de organisatie.
-De cursus wordt gegeven door 2 docenten die hun sporen in de filosofie verdiend hebben. Zij verzorgen hun lessen heel verschillendomdat zij verschillende persoonlijkheden zijn en dat maakt het aanbod heel interessant. Hans, heel serieus, Petran, met een kwinkslag, beiden van even grote kwaliteit. Het thema 'Kent Uzelve' wordt breed uitgediept in het actuele kader van de multiculturele samenleving, in de vorm van lezingen. Intensief, het luisteren, het ondertussen nadenken, het is veel, maar er worden veel boektitels genoemd, zodat je zelf rustig kunt voortstuderen. Het is een stapje verder in mijn ontwikkeling als burger van deze maatschappij , om mijn plaats daarin te definiëren, breed om mij heen te kijken, temidden van alle andere nationaliteiten die Nederland bevolken. Het is hopelijk ook een vooruitgang in het 'voor te leven' aan anderen.
-Kreta is een cadeau aan mijzelf om de cursus op dat prachtige eiland te doen! 
-De organisatie en verzorging waren in één woord geweldig!! De uitstapjes om ons naast de cursus van Kreta te laten genieten. De maaltijden door Jacques verzorgd. 
Ik voel mij verrijkt met veel bagage door de inhoud. van deze cursus, zondoorstoofd, uitgewaaid en weldoorvoed! Dank voor alles!
Marion Noordstar

In zijn eerste verhaal sprong Hans Achterhuis wat mij betreft van de hak op de tak. Ik kon daardoor mijn aandacht er nauwelijks bij houden. Het eerste verhaal van Petran was in mijn beleving coherenter en maakte de dag enigszins goed. De dagen erna "wende" ik aan zowel Hans als Petran en ervaarde ik steeds meer de diepgang van beiden en kreeg ik steeds meer zicht op wat een uitzonderlijke kennis hier was vertegenwoordigd. Wat ook meespeelde is dat de presentatie college-achtig was, terwijl ik meer interactie op prijs stel om daarmee nog beter de filosofie toepasbaar te maken aan de praktijk van alledag. Het construct van mythes en de schier onoplosbare problemen rond integratie in de 'multiculturele' samenleving waren een uiterst boeiend onderwerp van overpeinzing. Mijn ontwikkeling moet nog komen, hoop ik. Dank!
Frans Fluitsma

Door het afwisselende programma is mijn batterij weer voldoende opgeladen. Nieuwe ideeën en inzichten hoop ik vorm te geven in mijn schilderijen. Ook zie ik de toekomst met gezonde spanning tegemoet omdat ik meer begrijp. 
Lies Hogen Esch - Fluitsma

Het was voor mij de tweede keer dat ik een cursus met Hans Achterhuis en Petran Kockelkoren volgde. Hetgeen voor de vorige keer gold, gold wederom: even weg van het dagelijkse werk, de koers even op iets geheel anders. Om ook weer geconfronteerd te worden met de gedachte dat er nog meer is in de wereld. Inhoudelijk vond ik de cursus beter (dan de vorige keer). De cursus kwam ook dichter bij de combinatie van de verschillende culturen. Hoe de praktische oplossing van deze confrontatie uitgewerkt moet worden, blijft nog open.
Maarten Bartels

Het was een week voor reflectie. Dat voelt goed. Zorgeloos werken en genieten. Ook de ontmoeting met andere deelnemers vanuit verschillende achtergronden, maar gelijke interesse, is zeer verrijkend. Ik voel mij gesteund in het zoeken en stoeien met levensvraagstukken. 
Betty Ramaekers

Ik heb het als heel goed ervaren. Een fraaie mix van inhoudelijk zaken en ontspanning met een leuke groep deelnemers. De inhoud sloot goed aan op diverse onderwerpen waarmee ik mij intensief bezighoud: ontwikkelingen in de maatschappij en politiek en daarnaast kunst en wetenschap. 
Deze week is voor mij een perfecte invulling van mijn vakantie. Het eten op Villa Dio Petres was voor mij een totale verrassing!
Evert Bouws

Deze week heeft mij bewuster gemaakt van de problemen en uitdagingen die nu spelen en mijn mening over de multuculturele staat versterkt. Het heeft ook mijn kleine rol als burger bevestigd en uitgedaagd. Ik heb iets meer begrepen van de hedendaagse kunstvormen en de rol van technologie daarin. En geleerd te blijven lachen!
Rina Warmerdam

Een persoonlijke impressie van een filosofische week op Kreta

De alfa-aap brult tegen Betty
vanaf zijn apenrots
en laat zich trots
gelden

In villa Dio Petres
luisteren de beide Betty’s
één en al oor
naar hun filosofische helden

De mimese van gelijkheid
doet het ergste vrezen
daar kun je in de bibliotheek
van deze prachtig gelegen villa
het één en ander over lezen

De groep is iedere les
in de ban van Hans en Petran
die ons vertellen
over Ahrendt en Ghanesj

En die met Odysseus
langs de klippen
van ons aller bestaan
glippen.

Ondertussen is in de keuken
in de koksrol
Jacques verre van “out of control”
en bereidt
een verrassend tongstrelende maaltijd.

Zodat we verkwikt
weer verder kunnen laveren
en vooral leren
onszelf te “deconstrueren”.

Hans weet ons vaardig
via haarspeldbochten
naar Katharo te rijden
waar Krysta-ianen

Niet gehinderd door de moderniteit
hun praktische gemeenschapszin
van “global to local”
Belijden.
Bij Argyro
komt de groep
weer bij van de filosofische flow
en de bijbehorende tirades

En stort zich gezamenlijk
op omeletten
en Griekse salades.

Kortom samengevat:
het is hier in Kreta en Krysta
een heerlijk bad
om je in te warmen

Zodat je opgefrist en relaxed
de wereld van alledag
“crazy like us”
weer kan omarmen.

Joyce Hes