Een prachtige en voor mij persoonlijk een heel waardevolle week. De ideale combinatie van genieten en verdiepend leren. In de ochtend kregen we elke dag college we van Joep Dohmen, die helder en boeiend nieuwe perspectieven wist aan te reiken op belangrijke levensvragen. In elke les zaten oefeningen die we in subgroepjes van 3 tot 4 personen konden uitwerken. In die ontmoeting met de andere cursisten gebeurde het voor mij: er onstond verdieping van de lesstof, verbinding met elkaar en verrijking van de geest. Heel fijn ook dat Joep zo soepel de regie hield over de gehele week en door regelmatig samen te vatten iedereen, althans mij, intellectueel aan boord wist te houden.
Ook genoot ik van de middag uitstapjes o.a. naar de frisse hoogvlakte vlakte van Katharo en het badplaatsje Mochlos: heerlijk gezwommen in de zee met daarna diner op het terras.
De onovertroffen gastvrijheid van Hans en Jacques op het panoramische Villa dio Petres en de culinaire verwennerijen aldaar maakte deze week voor mij overgetelijk, en zoals de Fransen zeggen 'merite un detour'. Ik kom heel graag nog een keer terug.
Jan Verbraak

Plato toonde ons al de noodzaak van een oriëntatie op het goede. Joep Dohmen, filosoof en geestelijk leider, liet mij deze week zien dat je door samen te zoeken, naar elkaar te luisteren, tot praktische oplossingen en conrete vormen van wijsheid kan komen. De cursus gaf o.a. inzicht in wat het betekent ouder te worden en hoe ik daar betekenis aan zou kunnen geven. Levenskunst; weten en vooral ook weten wat ik niet weet gaat mee in onze koffer. Heel veel om thuis nog over na te denken. Het was een prachtige week vol filsofische en culinaire geneugten. De gastvrijheid van Hans Rutten en Jacques Poot laten zien wat evdaimonia betekent. 
Els van 't Pad Bosch

Over de organisatie en docent ben ik uiterst tevreden. Ook de kamer-accommodatie vond ik goed. De verhouding van lesmomenten en excursies e.d. vond ik precies goed. Deze week heeft mij aan het denken gezet over mijn plaats in de omgeving en de samenleving. Ook het werken aan vaardigheden was voor mij van betekenis.
Deelnemer die liever anoniem blijft.

Beste Hans en Jacques, Met veel plezier kijk ik terug op de week Kreta. Het heeft volledig beantwoord aan mijn verwachting. Ik heb een filosofisch kader gekregen waarin ik het leven als reis/kunstwerk kan plaatsen. Dit geeft me verdieping bij mijn werk als begeleider van mijn driedaagse workshop: ‘Sleutel tot Persoonlijk Leiderschap’. Ik kwam voor de filosofie niet voor persoonlijk verdieping. De ambiance en de begeleiding van jullie twee was voortreffelijk! Net als de inhoud geboden door Joep Dohmen. Ik ben zeker ambassadeur van jullie prachtige academie. Hartelijke dank voor een bijzonder fijne week. Dankbare groet,
Peter van de Ven

Prachtige omgeving en totale ontzorging, de ideale context om te vertragen en daarmee volop ruimte voor laven aan filosofische bronnen. Joep, die zichzelf meebrengt en inbrengt, en door de tijd reizend de filosofen, hun thema’s en beschouwingen op een heldere en geweldige manier ontsluit. En mooie mensen, ieder voor zich een rijke bron, om dit samen mee te beleven. Gnothi Seauton....ken uzelf... deze week heeft hier weer een stukje aan bijgedragen. Dank hiervoor!
Suzanne Wolff

'Hitte maakt het denken niet onmogelijk....' (Frans Montens, circa 1980).
Ik zou wel graag een welluidende volzin willen schrijven, maar ik denk niet dat ik dat nog in me heb. Ik volsta nu met te zeggen dat het hard werken was. En wanneer je zo in je hoofd bezig bent, is het wel heel fijn als dat onder deze condities mogelijk wordt gemaakt. In een bepaalde zin moet je jezelf onthechten door het denkwerk. En al het moois om de cursus heen doet je dan weer dalen en landen.
Ruth van de Putte

Kennismaking met westerse filosofie en levenskunst in het bijzonder. De week is voor mij een absolute aansporing tot verdere bestudering en verdieping van het onderwerp. De accommodatie, de perfecte verzorging, alles nodigde uit om het 'leven als reis' vanuit verschillende gezichtspunten en theoriéen te verkennen. Intensief en toch ook licht. Ik prijs me gelukkig deze week te hebben mogen meemaken.
Wilma Beijer

Zeer inspirerend! Opnieuw reflecteren over de reis van je leven, betekenis geven aan wat achter je ligt, stilstaan in het hier en nu, vervulde mij met grote dankbaarheid en het besef van draagkracht. De kleuring van de rode draad werd warmer, zichtbaarder.
Het gevoel op het voor mij juiste spoor te zitten geeft energie, voelt Levenslustig.
De richting voor de toekomst openbaarde zich: de begrippen generositeit en generativiteit onderzoeken en vormgeven.
De inhoudelijke stuurmanskunst van Joep, zijn heldere en warme begeleiding en vraagstelling waren van grote waarde.
Het huis van de academie, het uitzicht:prachtig en rustgevend.
De uitstapjes: verrassend en vol schoonheid.
En overal de liefdevolle hand van Hans en Jacques: in de met zorg bereide maaltijden, hapjes en drankjes en op de weg. Gastvrijheid in topvorm!
Janny van Helden

Een onderzoek op afstand aan de hand van de inhoud van bij 'Het leven als reis' en de gesprekken naast het programma bracht me meer verbondenheid met mijn levensreis. Hierdoor sta ik steviger in het maken van keuzes die op het moment aan de orde zijn. En ik sta steviger in de tijd. mijns inziens, door het herwegen van 'moeten' en meer gewicht toe te kennen aan doen op grond van 'willen' en 'kunnen'. Op weg naar groeien in mijn leef-tijd.
Fetsje Kingma