Ik vond deze cursus een prachtige uitbreiding van zowel de filosofische onderwerpen als interessante docenten. Mijn complimenten voor de Academie op Kreta voor de continue zoektocht naar nieuwe interessante onderwerpen en leraren!
Danny Touw

Aangenaam. Leerrijk. Goed interactie met lesgever en de deelnemers. Heel aangename gastheren, zeer bereidwillig. Verkenning van de streek heel interessant.
R. Forrez

De sfeer op Kreta, rust en gemoedelijkheid van de mensen, de nabijheid van de natuur, de niet waarneembare quantumwereld en het besef van en de verwondering om dit ongrijpbare. Het is een bijzondere beleving. Wederom!
Einte Rinsma

Persoonlijk vond ik het een fantastische filosofische week. Met prachtige mensen die meer dan de moeite waard waren om naar toe te luisteren. 'Nec plus ultra'. De gastvrijheid van Hans en Jacques zijn gewoon fenomenaal, het zijn mensen om u tegen te zeggen. Het zijn meer dan prinsen, het zijn mensen met een grote M.
'Het universum spreekt in stilte zijn eigen taal, want de diepere realiteit kent geen woorden. Ze is stilte'. Prof. dr. Libbrecht.
Jean-Luc Cottyn

Geweldige locatie, prima verzorging en heerlijk eten. Jacques en Hans bieden een gevarieerd en leuk programma waarbij ze je een mooie inkijk geven in de Kretense cultuur. Het cursus-onderwerp was: Quantum, de oerkanl en God. Te bewonderen in hoeverre de docent zich heeft ingelezen in het onderwerp (als alpha) doch meerdere onjuistheden moeten constateren. Filosofische kennis zeer uitgebreid. Dermate bevlogen in eigen visie dat andere ziesnwijzen niet altijd genoeg aandacht krijgen.
Anoniem

Deze week is me erg meegevallen, al heb ik mijn hersenen wel laten kraken. De verzorging en aandacht van Hans en Jacques is uitstekend. Heel fijn vond ik ook de afwisseling met de activiteiten. Ik vond de groep prettig en heb het idee dat niemand buiten de boot viel. Ik kijk terug op een geslaagde week waarin ik een aantal dingen heb opgestoken.
Lenny van der Werf

Een prachtige onderdompeling in een gedachtenwereld die zich ontwikkelt in samenspraak met anderen, geflankeerd door mooie wandelingen, gesprekken en etentjes.
Linda Lenssen