Het was een mooie kans op nieuwe ervaringen die me inspireren en aan zetten om er wat mee te doen in de dagelijkse praktijk van morgen en overmorgen. Joep is een kei in zijn vak en is ‘recht voor zijn raap’ op zijn best!
Stef van Laar

De inhoud was prikkelend en leerzaam. Lato en de trip naar de vallei van katharo waren onvergetelijk. De persoonlijke touch van Hans en Jacques gaf een wezenlijke verdieping aan de Oost-Kreta ervaring, zowel culinair als cultureel. Leuke groep, stuk voor stuk fijne mensen maar de groep was wel groot (18 personen). Dat vergt veel energie.
Anoniem

Ik heb deze week ervaren als een belevenis om nooit te vergeten. Een belevenis die mij doorlopend denkend, participerend en soms zorgend deed zijn. Het onderwerp existentialisme werd door de deelnemers en mijzelf permanent onderzocht. De theorie werd van vele kanten belicht en geduid. Soms verhelderd. Soms aanzettend tot verwarring en daarmee tot nader onderzoek. Het was spannend doordat de stof opriep tot reflectie die gedeeld diende te worden door de deelnemers. Vaak heel open en kwetsbaar. Vergezichten en heldere hemelen leverden hun zeer gewaardeerde bijdrage. En zonder twijfel hielden de Goden toezicht op de harmonie en zetten zij aan tot oprechte interesse en zorg. Nietzsche zou dit waarschijnlijk alsnog beamen :).
Evdaimonia. Een ander woord zou de lading van deze week voor mij niet dekken. Ik heb de gelukzaligheid ervaren en met grote teugen tot mij genomen. De geest en de maag zijn optimaal verwend door bezielde mensen.  Argyro is het toonbeeld van gastvrijheid. Een oprechtere en warme dienstverlener ken ik niet.
Hans en Jacques zie ik met hart en ziel doen wat zij echt graag willen. Er zijn voor de ander. Zo ook Joep Dohmen die ons deelgenoot maakte van zijn niet aflatende behoefte aan duiding. Van hem neem ik die graag aan. Koester wat er is en laat het een lang leven beschoren zijn!
Peter Hans Mastboom

Ik heb de week beleefd als een bodem en uitgangspunt in mijn levensfase van nu! Rouwproces! De vraag naar opnieuw je eigen leven oppakken. Teruggeworpen op jezelf waarbij de existentiële inzichten en concepten mij van dienst kunnen zijn in de toekomst, denk ik. Intersubjectiviteit van Simone de B. is misschien bruikbaar om verder uit te werken met tools vanuit de psychologie die bij de existentialisten zo ontbreken. Het hoe!
Maria Hopman

De existentialisme-week is genieten. Genieten van de Academie die Jacques en Hans hebben neergezet. Het gebouw maar vooral ook hun visie over gastvrijheid en leven op Kreta. Genieten van de topdocent Joep Dohmen, die ons verwent met zijn kennis, zijn manier van lesgeven, in gesprek gaan en die ook als persoon aanwezig is. Hij is niet ‘de mauvaise foie’ de docent die speelt docent te zijn. En genieten van de groep die met elkaar deze week aanging. En dan nog de plek, het uitzicht, het eten, Kritsa, Kroustas, de vriendelijke Mitsos en Marianna. Een week van bezinning in een prachtige sfeer.
Pauline Goedvolk

Naar Kreta gaan om je in de zon en de zee te wentelen, naar de golven te staren e n wat te dromen over je leven is één. Maar mét de bagage van de filosofen je daarvoor bieden, gesteund door denkoefeningen, colleges en gesprekken die Joep ons bood, ben ik toch weer verder gekomen met mijn eigen denken. Behalve bruingebakken, gezouten, gepekeld en verfrist, ben ik ook nog ingedeukt, opgerekt en ontstold in mijn denken!
Sophie Ephraim

Een inspirerende week en fijn dat de groep een mooie mix van verschillende mensen was. Mensen met een open houding naar anderen. Ik kon alleen zijn maar voelde me thuis. Toch vond ik de groep te groot. Je aandacht verdelen is dan lastig. Ik vind 12 personen een mooi aantal. Nu waren het er 18.
Betty Ramaekers

Ik kwam hier voor de tweede keer en het zal beslist niet mijn laatste keer zijn. Er is geen beter plaats te bedenken om je onder te dompelen in filosofische beschouwingen en na te denken over het ‘echte leven’.
Chantal Minnaert

Het was een levensvormende week. Ik voel me zo rijk dit te hebben beleefd. Jacques, Hans en Joep waren formidabel. Evdaimonia ga ik (letterlijk) altijd met me meedragen. Bedankt.
Sophia Hengelaar

De toepassing van de filosofie in het dagelijkse leven mag iets meer aandacht krijgen ten koste van het theoretisch kader.
Harold van Velzen