In april 2018 verscheen haar boek 'Het raadsel van goed en kwaad'. Dat boek wordt de basis van een nieuwe cursus. 

Over wat mensen beweegt

Dit is een bijzondere cursusweek, omdat Brinkgreve haar grote vaardigheid – het vertellen van verhalen – nu inzet voor de vitaliteit. Want hoewel ze beide krachten onderzoekend benadert, staat ze onvoorwaardelijk aan de kant van het leven. Het is ook een persoonlijke week voor Christien, waarin ze niet alleen de verteller is, maar ook onderzoekt hoe deze krachten een rol spelen in haar eigen leven, wat uitnodigt tot het nadenken over de werking van deze krachten in jouw eigen leven.

Je bent welkom van 21 tot en met 27 oktober 2018

Wat drijft mensen tot goed of kwaad? Wat zijn de bronnen van vitaliteit en destructie? Christien Brinkgreve gaat in 'Het raadsel van goed en kwaad' op zoek naar antwoorden op de grote vragen over leven, dood en liefde.

Christien en gasten2

De verwevenheid van destructieve en vitale krachten

In 32 'fragmenten' verkent ze de werking van levenskracht en doodsdrift, als variaties rond een thema. En zo wordt duidelijk dat de grote vragen geen pasklare antwoorden hebben, maar dat we in de uiteenlopende fragmenten manieren kunnen vinden waarop mensen de problemen van het leven proberen op te lossen, en hoe verweven destructieve en vitale krachten kunnen zijn. Maar ook kristalliseert zich het inzicht uit van het belang van contact als bron van leven, en van het gevaar van verlies van contact, met zichzelf en anderen. Want dat zet destructieve processen in gang die zich moeilijk laten keren.

Christien Brinkgreve totaal beter

Herman Pleij, Anne-Mei The en Paul Verhaeghe lovend over 'Het raadsel van goed en kwaad'

Herman Pleij schreef een tekst voor de achterkant van het boek 'Het raadsel van goed en kwaad' van Christien dat in april gaat verschijnen:

'Liefdevol maar niet minder meedogenloos toetst Christien Brinkgreve in klare taal de mogelijkheden van haar vak bij het vinden van antwoorden op de grote vragen over leven, dood en liefde. Daartoe aarzelt ze niet haar persoonlijke ontmoetingen, vriendschappen, angsten en verwachtingen kritisch te exploiteren. Heeft de wetenschap eigenlijk wel wezenlijke antwoorden op de kernproblemen van het bestaan? Of moet het altijd blijven bij benaderingen, grensverkenningen en suggesties? Brinkgreve springt daarbij briljant van de hak op de tak, opent telkens onverwachte dimensies en gunt de lezer ten slotte geen enkele vluchtweg meer bij al die confrontaties: hij moet wel meedenken.'

Paul Verhaeghe, Vlaamse psychoanalyticus en schrijver van o.a. Identiteit:
'Een ontroerend mooi relaas van een eigen zoektocht. Dit boek laat zien dat spreken en schrijven ons in staat stellen grip te krijgen op onze demonen van Goed en Kwaad, met op de achtergrond een toekijkende moeder met wie we in het reine moeten komen. In haar werk mengt zich het persoonlijke, wetenschappelijke en literaire. En hoe persoonlijk ook, wat Brinkgreve schrijft is ook voor anderen immens herkenbaar'.

Anne-Mei The, wetenschapper en schrijfster:
'Met ingehouden adem volg ik Brinkgreve’s ontrafeling van goed en kwaad, haar zoektocht om de strijd tussen vitale en destructieve krachten in individuele mensenlevens en de geschiedenis te begrijpen. Wat drijft mensen? Wint de destructiezucht of levensdrang? Hoe kunnen we doorleven terwijl we weten welke catastrofes zich voltrekken? Zijn objectieve feiten of subjectieve beleving bepalend? Brinkgreve doorgrondt en creëert een geheel eigen genre door literatuur, ontmoetingen, observaties en eigen levenservaringen te combineren. Ze maakt daarmee en passant duidelijk hoe de huidige taal en wetenschappelijke traditie tekort schieten. Zelden raakte een boek mij meer. Het dringt op eenvoudige, oprechte en persoonlijke wijze door tot de ingewikkelde kern van het bestaan en is ook nog eens prachtig geschreven'.

De stijl van doceren van Christien Brinkgreve

Christien Brinkgreve leert je weer je te verwonderen. Over de schoonheid van de natuur, een gedicht, een muziekstuk, film of stiltemoment. Ze zoekt naar de lagen onder/achter de cognitie. Natuurlijk is er een structuur volgens welke de dagen verlopen. Maar het programma van een cursusweek met Christien Brinkgreve staat niet in marmer gebeiteld en ontwikkelt zich al doende, samen met de cursisten. Haar stijl is associatief. Een zoektocht. Een soort Ithaca...

Weekprogramma

In deze persoonlijke zoektocht naar levenskracht en doodsdrift aan de hand van psychologie, filosofie, sociologie, literatuur en poëzie komen de volgende thema’s aan bod, verdeeld over de vijf cursusdagen:

Maandag

Thema: Eros en Thanatos: de twee krachten die in ons werkzaam zijn

9.00 - 13.00 uur op Villa Dio Petres
In ieder mens zijn twee krachten werkzaam, een op het leven gericht, en een destructieve tendens. Deze krachten hebben in verschillende culturen en in verschillende vakgebieden andere namen gekregen, zoals Eros en Thanatos (Freud), levensdrang en doodsdrift, het apollinische en dionysische (Nietzsche), licht en duister, goed en kwaad.
De betekenissen verschillen, maar in veel gevallen gaat het over twee krachten die tegenover elkaar worden gesteld. we zullen de eerste dag ingaan op hun betekenissen, en zien dat deze krachten verweven zijn, dat de ene de andere oproept, dat de ene in de andere kan verkeren. Zo kan een vitale roes destructief uitgeleefd worden, agressie en destructie kunnen ook lustvol zijn, en doodsdrift kan agressie inhouden maar ook apathie en depressie, de dood van binnen.

Lunch op eigen gelegenheid

18.00 uur: op Villa Dio Petres
Toepasselijke film en diner

Dinsdag

Thema: De gezichten en gedaanten van Eros

9.00 - 13.00 uur op Villa Dio Petres
Geen onderwerp is zo vaak beschreven in poëzie en literatuur als Eros, de liefde, de lust. Maar ook de wetenschap houdt zich bezig met de liefde en haar betekenis, en de manieren waarop een cultuur daar vorm aan geeft. Liefde kan als voornaamste reden worden gezien voor een huwelijk, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Het huwelijk kan gezien worden als de dood aan de lustvolle liefde, maar liefde kan ook andere betekenissen en invullingen krijgen die meer met continuïteit en geborgenheid te maken hebben (het delen van lief en leed).
Eros is meer dan liefde, het is ook vitaliteit, levensdrang, en die heeft in de filosofie minder aandacht gekregen dan de mortaliteit, de dood, de destructie (komt woensdag verder aan bod). Maar wat zijn de momenten waarop mensen gelukkig zijn, wat geeft hen het gevoel van leven terug dat soms verloren lijkt geraakt? Zijn dat toevallige momenten, zijn er bepaalde wegen naar geluk, of gaat het vooral om maatschappelijke condities? Deze dag kijken we naar wat verschillende vakgebieden hierover zeggen.

13.00 uur: vertrek naar een 'vallei vol geluk': de vallei van Katharo

Katharo2De vallei van Katharo
In de prachtige vallei van Katharo wordt op een houtvuur een origineel Kretenzische lunch voor je bereid.

Katharo lunchKretenzische lunch in vallei van Katharo

Na de lunch is er een samenspraak over je eigen momenten van geluk of manieren om je levenslust te behouden.

Diner op eigen gelegenheid

Woensdag

Thema: De gezichten en gestalten van Thanatos

9.00 - 10.30 uur in de oude Dorische stad Lato
Een toepasselijke les over de dood. Vlak bij Kritsa ligt de Dorische stad Lato. Op de trappen bij de agora doet Christien een voordracht.

LatoHet uitzicht vanaf Lato

Lato2Voordracht op de trappen van Dorische stad Lato

10.30 - 13.00 uur op Villa Dio Petres
Het gaat niet alleen om de betekenis van dood en doodsdrift, maar ook om de krachten die dood maken, de vernietigende kracht in gezinnen, of in organisaties, of nog breder: in samenlevingen. Hoe vallen deze negatieve krachten te begrijpen? Hoe is het mogelijk dat mensen die ooit goede buren en vrienden waren elkaar naar het leven staan? Hoe valt de vernietigingskracht van de holocaust te begrijpen? Wat zeggen de sociologie en de psychologie hierover, en wat de literatuur? Waarom pleegt iemand die erkenning krijgt en van het leven lijkt te genieten zelfmoord?
Wat drijft mensen tot goed en kwaad? Wat maakt het verschil? Ook deze dag gaan we na, wat de wetenschap hierover zegt en wat de literatuur: het zijn verschillende wegen om tot kennis en inzicht te komen, naast de eigen ervaring.

13.00 uur: wandeling (15 minuten) naar het restaurant van Maria in Kroustas

De middag is vrij of je gaat mee wandelen (1,5 uur in heuvelachtig landschap) in het Historic Parc van Kroustas

Diner op eigen gelegenheid

Donderdag

Thema: De verwevenheid van beide krachten

9.00 - 11.30 uur op Villa Dio Petres
Deze dag staat de verwevenheid van beide krachten centraal, en de positie van denkers als Freud, Nietzsche en Schopenhauer in de strijd tussen beide strevingen.
Nietzsche’s werk valt te zien als een gevecht voor het leven, voor het behoud van de vitale krachten in een cultuur. Voor Freud geldt dat op een andere manier ook. De driften moeten in zijn visie niet de overhand krijgen, maar deze moeten niet onderdrukt worden, maar erkend en beter in beheer genomen, minder destructief, gericht op het behoud van het vitale. We gaan dit vertalen naar eigen leven, in gezinnen, op het werk, in de samenleving. Wat voor rol spelen deze driften, vaak ondergronds, hoe zijn ze verweven, hoe kan een poging tot vernietiging juist ook weer de levensdrang wekken? Steeds worden voorbeelden uit het boek van Christien gebruikt.

11.30 - 13.00 uur op Villa Dio Petres

Een schrijfopdracht over de eigen ervaringen.

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres

14.30 uur: vertrek naar het charmante plaatsje aan zee: Mochlos. Het is heerlijk om daar even te zwemmen of te relaxen.

MochlosMochlos

17.00 uur: ruimte voor de ervaringen van cursisten, aan de hand van de schrijfopdracht, uitwisseling van ervaringen en de reflectie daarop.

18.30 uur: diner in Mochlos.

Vrijdag

Thema: Helpt inzicht in de werking van deze krachten ons verder?

9.00 - 13.00 uur op Villa Dio Petres
Wat leveren ons deze inzichten op in ons eigen leven, en in het omgaan met anderen? Scherpt het ons inzicht in wat ons drijft, en in de stromen en onderstromen op het werk, en in de samenleving? Wat zijn voor ons zelf bronnen van kracht en vitaliteit? Wat wekt agressie en lust tot vernietiging? Wat zien we hiervan in de politiek en de samenleving? Hoe vallen agressie en destructie te keren? Wat is de kern van depressie en hoe valt daar uit te komen? Wat wekt weer de vitaliteit en creativiteit, de scheppende vermogens? Op deze vragen wordt ingegaan, aan de hand van Het raadsel van goed en kwaad, maar ook door reflectie op de eigen ervaringen van cursisten, die op deze manier een verwoording vinden die kan helpen om de kant van Eros te kunnen inslaan, de kant van het leven.
Tot slot maken we de balans op van wat deze week ons gebracht heeft.

13.00 uur lunch en afscheidsrituelen

Middag vrij

19.00 uur: afscheidsdiner in Agios Nikolaos

Zaterdag

Het laatste ontbijt

Datum 

Je bent welkom vanaf 21 tot en met 27 oktober 2018

Prijzen: 

Vanwege de hoge vluchtprijzen, rond deze week van Christien, hebben we besloten de cursusprijs met € 100 te verlagen.

De prijs voor de cursusweek op basis van het samengebruik van een tweepersoonskamer is nu € 1.148,-- per persoon, voor de (enige) eenpersoonskamer is de prijs € 1.199,--, en op basis van een tweepersoonskamer voor alleengebruik is de prijs € 1.259,--. Dit is voor een (bijna) geheel verzorgde week, exclusief vlucht. Lees hier meer over onze prijzen.
Er worden geen boekingskosten in rekening gebracht. De prijs voor de transfers van en naar Heraklion is € 35,-- enkele reis, per persoon. Weet je nog niet of je de transfers wilt of dat je de bus neemt? Je kunt het de transfers ook later bijboeken (tot 2 maanden voor aanvang van de cursus).

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimaal aantal deelnemers voor deze cursus is 8, het maximum is 16 deelnemers.

Gastenboek

Lees de ervaringen van eerdere gasten in het gastenboek van Christien Brinkgreve in 2017.

Wie is Christien Brinkgreve?

Lees meer over Christien Brinkgreve.