archief4

In deze cursus 'Leiderschap en Filosofie' met André Wierdsma en Joep Dohmen, komen de werelden van co-creërend organiseren en veranderen én filosofie bij elkaar.

Je bent verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en de kwaliteit van de samenwerking. Je moet balanceren tussen ruimte laten én begrenzen, tussen zelfsturing én aanspreken op resultaten. Je inspireert én hebt de moed te corrigeren om de koers en de afgesproken waarden te bewaken. Hoe beslis je als meningen botsen? Vanuit welke morele horizon werk je? Je wilt eerlijk zijn, maar eerlijkheid is niet altijd rechtvaardig. Hoe bewaak je de menselijke maat?

De praktische filosofie van levenskunst biedt een rijke en eeuwenoude bron van oriëntatiepunten en inzichten voor managers en bestuurders. Geef je eigen leven vorm op basis van doorleefde opvattingen en waarden én krijg inzicht in je rol in je organisatie.

Je bent welkom van 8 t/m 14 september 2019

Ben jij een manager of bestuurder met verantwoordelijkheid voor de samenwerkingscultuur in je organisatie? Loop je dan wel eens tegen de vraag op hoe je vorm geeft aan die verantwoordelijkheid zonder ontrouw te worden aan jezelf of je principes? Weet jij altijd waar je voor staat? Kun je op moeilijke momenten koers houden? Laat je voeden met belangrijke ervaringsverhalen uit de wereld van de praktische filosofie en organisatiekunde en door de persoonlijke adviezen van beide hoogleraren. Kennis van organisatiekunde of filosofie is meegenomen maar niet strikt noodzakelijk. Wel ervaring op de werkvloer!


Andr Wierdsma en Joep Dohmen op Kreta2
 André Wierdsma en Joep Dohmen

Het resultaat

 • nieuwe, betere en scherpere inzichten in jezelf én je toegevoegde waarde als leider;
 • een samenhangende visie op samenwerking op basis van respect en vanuit een win-win perspectief;
 • handvatten om dilemma’s en paradoxen beter hanteerbaar te maken;
 • heldere uitdagingen om je leiderschap verder te ontwikkelen en anderen te inspireren.Van succesvol naar betekenisvol leiderschap

De werelden van de praktische filosofie en levenskunst (prof. dr. Joep Dohmen) én co-creërend organiseren en veranderen (prof. dr. André Wierdsma) komen bij elkaar en vormen samen een krachtige inspiratiebron. 

Het tempo waarin beslissingen genomen moeten worden neemt toe, terwijl de complexiteit en onzekerheid groot is. Vaste vormen worden vloeibaar. Organisaties worden meer en meer netwerken. Flexibiliteit wordt steeds belangrijker om economische weerbaarheid te realiseren. Binnen organisaties wordt steeds meer de logica van de markt gehanteerd. Wat is de impact die deze ontwikkelingen hebben op zowel het zakelijke als het privé domein? Hoe gewenst is dit? Veerkracht en vitaliteit zijn cruciaal maar de kwaliteit van samenwerking hangt sterk af van onderlinge betrokkenheid. Als leider is het je verantwoordelijkheid om de samenwerking te organiseren en steeds opnieuw waarde toe te voegen. Hoe houd je koers als wendbaarheid gevraagd wordt? Waar sta je voor?

Een cursus leiderschap over deugden en vrijmoedig spreken

Leidinggeven aan anderen vraagt dat je je eigen leven proactief vormgeeft door goed voor je zelf te zorgen. Van leiders mag verwacht worden dat ze dienen én deugen. Dienen doordat ze zich inzetten voor een systeem dat ‘groter’ is dan henzelf. Deugen omdat ze in de wijze waarop samenwerken vorm krijgt, als rolmodel functioneren. Leiderschap vraagt om vrijmoedig spreken en koers vanuit eigen opvattingen en waarden. Dit vraagt een doorleefd inzicht in de waarden die leidend zijn bij de invulling van het eigen levensproject. 

 

Als de ontmoeting ontbreekt in de relatie, verliest de leider zijn gezag.

 

De praktische filosofie van levenskunst biedt een rijke bron van oriëntatiepunten en inzichten in hoe dilemma’s hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Bovendien reikt zij een begrippen-kader aan dat helpt om verantwoorde en zinvolle keuzes te maken.
Het dominante management-vertoog op basis van maakbaarheid en controle vraagt dringend om aanvulling. Het co-creërend organiseren en samenwerken is verankerd in opvattingen rond begrensde autonomie. Uitgangspunt is ruimte én respect voor vakmanschap. Begrenzing op basis van gedeelde doelen en waarden. Begrenzing op basis van co-creatie, biedt ruimte. Zelfsturing, zonder heldere afspraken, resulteert vaak in onzekerheid en afhankelijkheid. Op paradoxale wijze kan dat tot ongewenste afhankelijkheid van de leiding resulteren.

Heb jij als bestuurder de morele moed en emotionele rijpheid om je plek te durven nemen?

Hoe creëer je als leidinggevende of senior professional een context waarbinnen medewerkers worden uitgedaagd én worden ondersteund? Vanuit welke morele horizon geef jíj vorm aan je verantwoordelijkheid? Welke waarden of deugden zijn voor jou essentieel? Hoe hanteer je de verschillende perspectieven van belanghebbenden binnen de organisatie? Welke opvattingen over mensen en samenwerken zijn sturend in jouw optreden? Hoe combineer jij co-creatie met transparante inzet van macht? Heb jij de morele moed en emotionele rijpheid om je rol goed te kunnen spelen? Hoe bepaal je richting in je privé leven én in je rol als leidinggevende?

Deze vragen zijn leidend in een week waarin reflectie, dialoog en wederzijdse inspiratie centraal staan. De intensieve cursus biedt inzichten en handvatten voor nieuwe handelingsperspectieven. De kwaliteit van de docenten en deelnemers, de ruimte voor dialoog en verdieping én de locatie van de cursus zijn uniek. Deelname is een investering in je wens levenskunst en persoonlijke vormgeving te koppelen aan je rol in de organisatie

De aanpak van de cursus Leiderschap en Filosofie

De cursus verloopt volgens een ritme van interactieve inleidingen, individuele reflectie, onderlinge consultatie, filmbespreking en dialoog.
Het ontwerp van de week biedt ruim voldoende ruimte voor de vertaalslag naar het eigen leven en de eigen functie. Elkaars ervaringen met de dilemma’s van leidinggeven maken het gebodene juist concreet. Persoonlijke adviezen kunnen deel uit maken van de week.
De omgeving nodigt uit om te vertragen en vragen te behandelen waaraan je in de hectiek van alledag vaak onvoldoende aan toe komt. Het programma is inhoudelijk pittig, met bijna alle dagen vier colleges overdag en een avondprogramma met een reflectief karakter: dialoogsessies en/of filmbesprekingen. Met filmfragmenten wordt een thema indringend zichtbaar gemaakt. 

 

Voorbeeldgedrag is de enige top-down strategie die echt werkt.

 

Vraag het complete weekprogramma aan!

We sturen je graag de digitale brochure toe waarin de cursus van dag tot dag wordt beschreven. Stuur een mailtje met de tekst 'programma leiderschap' naar info@evdaimonia.com

Lees de reviews van de cursus in 2016 en 2017 en 2018.

Ik heb deze week een spons mogen zijn, alleen maar leren, reflecteren, denken. Daar ben ik heel dankbaar voor. De plek en de verzorging zijn fantastisch! Ik dacht van te voren, waarom niet gewoon in Lunteren. Maar de plek heeft wel degelijk veel toegevoegde waarde op mijn reflectie en bezinning gehad.
Berni Drop
Deze week heeft mij nieuwe aanknopingspunten geboden voor mijn persoonlijke ontwikkeling in relatie tot mijn effectiviteit en werkplezier. Waarom ben ik goed in het één en moet ik het ander verder ontwikkelen en hoe kan ik daarmee een begin maken?
Robert Zaal
De aandacht van Hans en Jacques tilde deze training naar boven. Wat een afstemming op de inhoud! André en Joep zijn in hun samenspel een prachtig voorbeeld voor professioneel ontwikkelen, nieuwsgierigheid en een scherpe blik. Zij hebben een programma van colleges neergezet dat mij uitdaagt en zin geeft.
Willeke Rijkers
Ben diep geraakt. Deze week heeft me laten ruiken aan diepe wijsheid en ik heb geproefd hoe het zou kunnen zijn om die wijsheid toe te passen. De week was een prachtige kleurrijk gedekte tafel vol lekkernijen waar het tafelkleed overheen lag. Ik mocht steeds een tipje van het kleed optillen en gulzig naar het eten kijken, een hapje nemen en verlangen naar meer!
Simone Fredriksz
Ik zal nooit het college van Joep Dohmen vergeten op de agora van Lato! Het gaf mij een gevoel van verbondenheid met onze achterliggende historie.
Mij heeft het geïnspireerd om duidelijker stelling te nemen en keuzes te maken. Keuzes die op zichzelf niet goed of fout zijn, maar keuzes die verbonden zijn met de waarden die ik vanuit leiderschap essentieel vind.
Jan Houben

Voor mij betekende deze week een belangrijk moment om richting te kunnen kiezen bij de tweesprong die momenteel op mijn pad ligt. Het gaf me de bagage om de afslag te kunnen nemen en de reis aan te vangen.
Martin Gordens

Ga naar het gastenboek 2016 of gastenboek 2017 of het gastenboek van 2018 (voorjaar) of het gastenboek van 2018 (najaar) voor alle revies of bekijk hieronder het videoverslag van de cursus van 2016.

Vraag de universiteits-afscheidsrede van André Wierdsma aan

In zijn emeritaatsrede reflecteert André Wierdsma op uitdagingen voor leiders die waarde willen creëren voor alle betrokkenen. Hoe doe je dat in een tijd die wordt getypeerd als vloeibare moderniteit vanwege de toenemende tijdelijkheid en flexibilisering? Het is een pleidooi voor een cultuur van vrijmoedig spreken en ondersteunend moreel leiderschap. Stuur een mail naar info@evdaimonia.com en we sturen het je graag digitaal toe.

Leiderschap Filosofie Kreta 0807

De cursuslocatie is Villa Dio Petres

Villa Dio Petres bevindt zich nabij de dorpen Kroustas en Kritsa op Oost-Kreta, en is genoemd naar het landgoed waarop het staat en dat al eeuwen Dio Petres (twee rotsen) heet. De cursuslocatie ligt zeer rustig en biedt een adembenemend uitzicht over de bergen en de baai van Mirabello. Villa Dio Petres ligt hoog, waardoor je altijd geniet van de koelte.

Bij deze cursus hoort een reader

Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een reader thuis gestuurd. Daarin staan (filosofische en andere) teksten die in de cursus behandeld zullen worden. Lezen van de reader biedt mogelijkheden om tot verdieping te komen in de dialoog.

Leiderschap en Filosofie Kreta 2

Is deze cursus iets voor jou?

Deze cursusweek is bedoeld voor bestuurders, (interim)managers, leidinggevenden en senior staffunctionarissen. Voorkennis van filosofie of organisatiekunde is meegenomen maar niet nodig. In je werk heb je wel (mede)verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de samenwerking in de organisatie. Je hebt daarin minimaal 10 jaar werkervaring.
In je huidige positie wordt je visie en je eigen optreden steeds bepalender voor de effectiviteit. Je rol vraagt dat je kleur bekent in de wijze waarop je dilemma’s hanteerbaar maakt in een specifieke context.

Het gaat bij deze cursus om een kleine en selecte groep

De cursus gaat door bij een minimum aantal van 6 gasten. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 12. Wij verzoeken je naast, tegelijkertijd met, je reservering per email een kort overzicht van je opleiding, huidige functie en relevante werkervaring te beschrijven. Stuur dit aub naar info@academieopkreta.com Er wordt door de docenten contact met je opgenomen om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen, mogelijk vragen te beantwoorden, met als doel om een gebalanceerde groep te krijgen.

Leiderschap en Filosofie Kreta 4

PE, DI en de Belastingdienst kunnen helpen de kosten te drukken

In het kader van ‘permanente educatie’ PE en ‘duurzame inzetbaarheid’ DI van mensen, bestaan er bij bedrijven en organisaties diverse regelingen om cursussen in te zetten voor je eigen ontwikkeling. Deze cursus staat niet op de standaardlijsten van PE en DI maar zou daar door je persoonlijke inzet wellicht onder geschaard kunnen worden.
Diverse belastinginspecteurs accepteren de cursuskosten van cursussen aan de Academie op Kreta als aftrekpost, zo is gebleken.


Datum 

Je bent welkom 8 t/m 14 september 2019.

Je kamer

Zodra je gereserveerd hebt gaan we met je in overleg over de beste plek voor je.

Prijzen

De prijzen zijn vanaf € 3.284,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer, € 3.335,-- voor de eenpersoonskamer en € 3.395,-- per persoon bij één persoon op een tweepersoonskamer. Dit is een geheel verzorgde week inclusief zes overnachtingen en volledige verzorging (ontbijt, lunch en diner) op één maaltijd na. Alle vervoer tijdens de cursusweek wordt verzorgd. Ook tussen pension Argyro en de cursuslokatie.

Dit is inclusief:

 • reader en/of boek;
 • docenten;
 • cursusmaterialen;
 • 6 nachten logies in een airconditioned kamer;
 • 6 maal ontbijt;
 • alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
 • gezuiverd water bij alle gelegenheden;
 • koffie/thee, tafelwater en vruchtensappen tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten;
 • enkele glazen wijn of bier tijdens de maaltijden; 
 • toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
 • excursies naar bijzondere plekken;
 • alle vervoer bij de excursies;
 • het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres) vanuit pension Argyro;
 • incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
 • boekingskosten.

De prijs is exclusief:

 • vluchten;
 • 1 maaltijd;
 • zelf bestelde frisdranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
 • persoonlijke uitgaven;
 • annulerings- en reisverzekering.

Transfer van en naar de luchthaven Heraklion
We halen je op van (de luchthaven van) Heraklion en brengen je naar (de luchthaven van) Heraklion voor € 40,-- per persoon, enkele reis. Het is een rit van een uur. Een taxi kost € 75 à € 100 enkele reis. Je kunt ook de regionale bus nemen naar Agios Nikolaos. Die kost € 7,70.
Bij boeking krijg je alle verdere informatie.

Deelnemers betalen en regelen vluchten zelf.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 12.

Wie zijn André Wierdsma en Joep Dohmen?

Lees meer over André Wierdsma en Joep Dohmen