Evdaimonia neemt privacy serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze digitale media, van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons best om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken.

Onderstaande privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. Op deze manier geven we invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is. Samen met deze maatregelen streven wij erna om volledig GDPR compliant te zijn.

Privacyverklaring

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon (datasubject) moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Evdaimonia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Evdaimonia gebruikt geen cookies om uw klikgedrag te traceren. Als Evdaimonia al cookies gebruikt, zijn dat alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Matomo Analytics

Via onze website wordt het sitebezoek bijgehouden door Matomo. Wij gebruiken deze diensten om te onderzoeken hoe bezoekers onze website gebruiken en waar er fouten optreden. Wil u tracking in zijn geheel uitschakelen dan kunt u dat hieronder doen:

 

 

Welke persoonsgegevens slaan we op?

De volgende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, leggen we van u vast:

  • Geslacht
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen

Waarvoor?

Evdaimonia slaat persoonsgegevens op:

  • om in contact te kunnen komen met u als klant om overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren of in noodgevallen
  • in het kader van informatievoorziening via een nieuwsbrief over onze diensten
  • voor Kerstgroeten e.d.

Hoe lang?

Evdaimonia bewaart persoonsgegevens zolang als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, hetgeen is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Zolang het nodig is om terug te kunnen zoeken in de historie van opdrachten, afspraken en correspondentie, worden de gegevens bewaard. Het kunnen beantwoorden van (oud)klantvragen is waardevol gebleken voor de relatie.

Via ons algemene e-mailadres kunt u na be├źindiging van een overeenkomst een 'verzoek tot vergeten' indienen. U ontvangt dan desgewenst een copy van de map Google contactpersonen waaruit uw gegevens zijn verwijderd.