Onze uitgangspunten

 • Wij zijn niet uit op winstmaximalisatie. Die tijd hebben wij gehad. We willen zoveel mogelijk mensen een mooie en goede week bezorgen, ter bevordering van het bereiken van Evdaimonia (gelukzaligheid). Niet méér maar beter. Maar we willen wél graag een perfect product neerzetten.
 • Elke cursus wordt als zelfstandig project georganiseerd en gebudgetteerd. Slechts heel zelden maken we de cursusprijs wat lager, ondanks de hogere kosten, waarbij we hopen dat die gecompenseerd worden met een goed lopende cursus die wat extra’s opbrengt. Wijzelf hebben die extra opbrengsten niet nodig.
 • Het contact met de mensen en omgeving van Kreta is essentieel. We organiseren daarom geen cursussen zonder excursies of maaltijden buiten de deur. We vinden het essentieel dat de plaatselijke bevolking hier deel aan neemt en er voordeel van heeft.
 • De groepsgrootte is klein en intiem, maximaal 16 deelnemers. We willen persoonlijke aandacht kunnen geven, en de overdracht van de docent moet optimaal zijn. Dat aantal komt ook overeen met de beschikbare accommodatie, en de maximale mogelijkheden van vervoer.
 • We geven voortreffelijke ondersteuning, met goede audiovisuele middelen, en ook zelf geproduceerde films en documentaires.
 • We beogen een zo groot mogelijke service, perfecte verzorging en begeleiding van onze gasten.


Wat zijn de kosten van een cursus?

Op basis van de te verwachten kosten wordt een raming gemaakt van de cursusprijs. Dat doen we per cursus. De prijs is afhankelijk van gage en seizoen.

We bepalen eerst de directe cursuskosten

 • de reis en verblijfskosten van de docent, en diens vervoer terplaatse
 • het cursusmateriaal per deelnemer
 • de huur van de cursuslocatie (meestal Villa Dio Petres)
 • de kosten van bushuur en brandstof, autokosten (per cursus)
 • de maaltijden van de deelnemer
 • de kamerprijs met het ontbijt (ingekocht bij Argyro en Villa Dio Petres)

Over deze kosten wordt een marge bepaald, waarmee de cursus kan worden voorbereid.
Daar bovenop komen nog:

 • de gage van de docent (liefst gestaffeld)
 • de kosten van personeel
 • onze eigen ondersteunende uren die we ter plaatse, alleen tijdens de cursus, maken.

Hier rolt een prijs uit per deelnemer: de cursusprijs.

In de marge zijn de indirecte kosten verwerkt.
Dat zijn álle kosten die we maken als we de cursus op poten zetten: overlegkosten met docenten, communicatiekosten, advertentiekosten (een hoog bedrag dat steeds lager wordt), het onderhoud van de website, de kantoorkosten op Kreta, onze reis naar Kreta heen en weer.

Al onze eigen verblijfskosten op Kreta betalen we zelf.
We hebben in Kritsa een bescheiden woning die permanent als kantoor wordt gebruikt, en waar ook de docenten logeren. Deze kosten worden doorberekend. In de zomer verblijven we in een hut op de cursuslocatie. De woning in Den Haag is tevens kantoor en de kosten daarvan worden niet doorberekend.

Elke cursus heeft zijn eigen gesloten budget.
Als er tegenvallende kosten zijn moeten die uit de marge worden betaald; meestal lukt dat. Daarom is het te hopen dat we enige meeropbrengst hebben als er meer deelnemers boeken. Als dat niet lukt moeten we dat privé bijpassen.

Salaris en winst
Er wordt geen winst gemaakt, dat is niet het doel. Maar áls er wordt verdiend wordt dat geïnvesteerd. Allereerst om het bedrijf gezond te laten draaien. Afgeschreven materiaal vervangen we niet direct; we doen daar ongeveer 2 maal zo lang mee als normaal. We rijden nu bijvoorbeeld al 10 jaar met dezelfde bedrijfsauto, en die moet een keer worden vervangen. Als er eventueel winst zou zijn, investeren we dat dus. Aan het eind van elk jaar weten we of er iets aan wordt overgehouden.

Hoe bepalen wij de cursusprijs?

Om te bepalen wat de cursus minimaal moet kosten bepalen we een minimale groepsgrootte waar de docent mee uit de weg kan, en een maximale om de intimiteit te waarborgen. Het goede minimum aantal deelnemers is over het algemeen 8. Wanneer er meer dan 8 deelnemers aanhaken zijn de indirecte kosten dus lager. De opbrengst die dan ontstaat wordt weer geïnvesteerd in een beter cursusvoering (apparatuur bijv., maar ook -eindelijk- een paar extra handen tijdens de uitvoering van de cursus zelf). Het wordt nu toch echt tijd om het niet meer met zijn tweeën te doen.

Wat zit er in de cursusprijs?

De bij het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief:
- docent
- reader en/of boek;
- cursusmaterialen;
- logies in een airconditioned kamer, met ontbijt;
- fulltime zorgvuldige begeleiding, en een professionele kok;
- alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
- heerlijk water bij alle gelegenheden;
- koffie/thee, tafelwater en frisdranken tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten en maaltijden;
- enkele glazen wijn of bier bij de door onszelf bereide en geserveerde maaltijden;
- toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
- excursies naar bijzondere plekken;
- alle vervoer bij de excursies, ook het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres);
- incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
- boekingskosten.

Wat zit níet in de cursusprijs?

De prijs is exclusief:
- vluchten;
- transfers van en naar de luchthaven van Heraklion;
- 3 maaltijden (met uitzondering van de leiderschapscursus);
- alcoholische dranken in restaurants (met uitzondering van de leiderschapscursus);
- zelf bestelde frisdranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
- persoonlijke uitgaven;
- annulerings- en reisverzekering.

We geven op onderdelen geen kortingen.

Aanpassing van de cursusprijzen

We proberen de cursusprijs zo laag mogelijk te houden maar zijn genoodzaakt de kostenstijgingen van leveranciers en producten door te berekenen. Ook is de vergoeding voor door ons zelf gemaakte uren beperkt verhoogd.
In februari 2021 heeft dat geresulteerd in een verhoging van € 50 per cursus.
Medio 2022 zijn de cursusprijzen verhoogd met € 125.
In november 2023 zijn de prijzen verhoogd met € 85.

Met ingang van 2023 zorgt de deelnemer zelf voor transfers

Met ingang van 2023 worden er geen transfers meer door ons aangeboden en uitgevoerd. Dat moeten wij aan het openbaar vervoer en taxi's overlaten. Cursisten kunnen hiervoor met elkaar afspraken maken.

Wat doen wij met je aanbetaling?

De cursus kan doorgaan als een voldoende aantal deelnemers is aangemeld, die ook hebben aanbetaald. Dan gaan wij aan de slag met de daadwerkelijke voorbereidingen, op Kreta en in Nederland. Daarvoor worden kosten gemaakt die met de aanbetalingen worden gefinancierd, het werkbudget voor de inhuur van bussen, personeel, kamers, etc.. Evdaimonia bezit geen reserves om deze kosten anderszins te financieren.

Voorwaarden

Zie onze betalingsvoorwaarden. Ga naar onze voorwaarden.

Ons verhaal

Als je meer wilt weten over hoe wij de laatste 10 jaar actief zijn geweest met de oprichting van de Academie op Kreta en onze uitgangspunten, ga je naar ons verhaal.

Deze pagina is aangevuld en verduidelijkt op 1 januari 2021, op 1 februari 2021 en 1 januari 2022