De vlucht van de Pengvogel: Tao en de reis van de ziel | Chong en Schippers

De inschrijving voor deze cursus te gesloten. In 2021 is er weer een Tao-week.

 

De inschrijving van deze cursus is gesloten omdat we het in COVID-19-tijden niet verstandig vinden nog meer gasten toe te laten.

Deze cursus is verzet van april naar oktober. Vanwege corona uiteraard. De cursus in april was volgeboekt. Het is op dit moment nog de vraag of iedereen gebruik wil maken van de verplaatsing naar oktober. Wil je op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden? Stuur een mail naar

Je bent welkom van 25 t/m 31 oktober 2020.

Volgens Laozi en Zhuangzi is het leven een reis, waarbij het proces van onderweg zijn veel belangrijker is dan het aankomen bij een vooropgezet doel. Ze beschouwen het onderweg zijn als een voortdurende oefening, waarbij je jezelf leert kennen via de interactie met de wereld om je heen, en een steeds grotere mate van receptiviteit, accuratesse en finesse kunt bereiken in het dagelijks handelen.

Hoe om te gaan met de vele weerstanden en obstakels die je tegenkomt, zowel innerlijk als uiterlijk? In het daoïsme vinden we aanwijzingen voor een oefenweg in het respectvol ontvangen, omzeilen en neutraliseren van weerstand, waardoor er ruimte ontstaat om flexibel en constructief in te spelen op de concrete situatie hier en nu.

Op het cognitieve en emotionele vlak houdt dit in, dat je je niet vastklampt aan een vast wereldbeeld of referentiekader, en de identiteit die je daaraan ontleent, noch aan emoties van voorkeur en afweer.

Op fysiek-energetisch vlak correspondeert dit met een vrije ademhaling, en het loslaten van blokkades zodat de qi kan doorstromen, en de mentale en fysieke gezondheid wordt bevorderd. Je moet ruimte in jezelf ervaren om ruimte buiten jezelf te kunnen vinden. De Ware Mens is louter ruimte, vormloos en flexibel als het water, dat de hardste rots overwint, en de laagste plaats zoekt om alle wezens aan de wortel te laven, zonder er iets voor terug te vragen. De oefenweg naar deze Tao-gelijke manier van zijn is wat Laozi “de woordloze leer” noemt.


Wat leer je in deze cursus?

Tijdens deze lenteweek zullen we, o.l.v. Woei-Lien, passages lezen uit Laozi en Zhuangzi over de reis van de ziel, waarin de beoefenaar wenken krijgt aangereikt om gefixeerde referentiekaders en identiteiten los te laten, en innerlijke ruimte te vinden.

Robert-Jan leidt de oefensessies in de buitenlucht: via individuele en partneroefeningen uit traditioneel Chinees lichaamswerk (qigong, taijiquan) zal hij de deelnemers van binnenuit laten ervaren wat het betekent om weerstand tegemoet te treden vanuit ruimte, en elke situatie tot een goed einde te brengen door het ontwikkelen van een steeds fijner afgestemd gevoel voor timing, maat en proportie.

De lestijd wordt half-om-half verdeeld tussen tekstbehandeling en lichaamswerk.

Zijn er ingangseisen?

Deze cursus is bedoeld als verdiepingsweek voor diegenen die het boek van Woei-Lien Chong, Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016 of een latere druk) voorafgaand aan de cursus reeds gelezen hebben. Eerdere deelname aan een cursus daoïsme is niet vereist. Ook voorkennis van traditioneel Chinees lichaamswerk (qigong, taijiquan) is geen vereiste.

Voor wie is deze cursus geschikt?

Deze cursus is geschikt voor wie interesse heeft in close-reading van originele teksten uit Laozi en Zhuangzi, en in traditioneel Chinees lichaamswerk. De stof sluit aan bij de Tao-cursus op Kreta van 2019, maar is ook geschikt voor degenen die het lesboek hebben gelezen en in 2020 voor het eerst willen meedoen.


Wie is Woei-Lien Chong?

Woei Lien ChongWoei-Lien Chong in de vallei van Katharo op Kreta

Dr. Woei-Lien Chong studeerde af in de sinologie en filosofie aan de Universiteit Leiden, en was daar gedurende 25 jaar werkzaam als universitair docent Chinese filosofie. Sinds 2015 is ze verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Ze schreef een bijdrage aan de bundel Inleiding taoïstische filosofie (red. Michel Dijkstra), ISVW Uitgevers, 2015. Van haar boek, Filosofie met de Vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016) is inmiddels de derde druk verschenen.


Wie is Robert-Jan Schippers?

tao 2019 26Robert-Jan Schippers op de agora van de Dorische stad Lato op Kreta

Robert-Jan Schippers beoefent de martiale bewegingskunsten sedert 1975, en geeft sinds 1991 les in taijiquan en qigong. Hij is tevens gecertificeerd instructeur in karate, zelfverdediging en Dim Mak, en gediplomeerd acupuncturist en tuina-masseur. Sinds november 2014 voert hij i.s.m. de Universiteit Leiden een onderzoeksprogramma uit naar het effect van taijiquan op de vitaliteit van ouderen.


Het kunnen voelen van mijn eigen ruimte en het vermogen kunnen voelen om anderen hun ruimte te laten, was een groot en verhelderend inzicht tijdens deze cursusweek.
Lideke

Ik heb me onderdeel van een groter geheel gevoeld, juist door mij mee te laten voeren met wat er gebeurde, met wat ‘ter tafel kwam’.
Matthijs Kruk

Het was diep maar ook licht, het was serieus maar ook humorvol. Een geestige spiritualiteit.
Clasine Kok


 

WEEKPROGRAMMA

 

Let op: door overheidsregels met betrekking tot COVID-19 kan dit weekprogramma waarschijnlijk niet geheel zoals hier gepubliceerd, worden uitgevoerd.

 

Zondag

16.00 uur: kennismaking met elkaar, de gastheren Jacques Poot en Hans Rutten. Woei-Lien en Robert-Jan lichten de inhoud en opbouw van de cursus toe. Gevolgd door een korte presentatie over het wezen van Kreta.
Aansluitend diner in de taverne van Maria in Kroustas.

Maandag

Thema: Omgaan met weerstand op de levensreis

9.00 - 12.30 uur in en rond Villa Dio Petres

O.l.v. Robert-Jan gaan we eerst op ons gemak het lichaam losmaken. Daarna lezen we met Woei-Lien het prachtige en filosofisch gelaagde openingsverhaal uit Zhuangzi, over de reis van de Pengvogel, een zinnebeeld voor de ziel. Ondanks de vele vormen van weerstand die Peng ontmoet gaat hij vastberaden zijn eigen weg. De aard van de daoïstische levensreis wordt tevens verhelderd aan de hand van het cruciale eerste aforisme van Laozi.

Lunch op eigen gelegenheid en eigen kosten.

16.00 - 18.30 uur in en rond Villa Dio Petres.

Woei-Lien laat zien dat de leer van Laozi en Zhuangzi in feite draait om de kunst van het omgaan met innerlijke en uiterlijke bronnen van weerstand op de levensweg. Deze kunst wordt door Laozi aangeduid met de vaak verkeerd begrepen term wuwei, en door Zhuangzi ook met vele andere uitdrukkingen. Deze kunst heeft niets te maken met passiviteit, maar juist met accuraat en effectief handelen in optima forma, en het vinden van ruimte voor je eigen creativiteit, op basis van efficiënt beheer van je levensenergie.

18.30 - 21.00 uur: een toepasselijke film of documentaire en aansluitend diner op Villa Dio Petres.

Dinsdag

Thema: De blaasmuziek des hemels

9.00 - 10.50 uur op Villa Dio Petres

Met Woei-Lien lezen we het poëtische verhaal over de blaasmuziek des hemels. Daarin vertelt Zhuangzi dat het smelten van het ik in de meditatie gepaard gaat met een kosmische ervaring van de verbondenheid van al het leven. Deze diepe en transformerende ervaring dient als leidraad voor de levensreis.

10.50 uur: korte video-presentatie over de vallei van Katharo en vertrek naar deze prachtige plek.

11.00 - 13.30 uur in de Vallei van Katharo

Onder toezicht van een besneeuwde berg brengt het lichaam ons, onder begeleiding van Robert-Jan, in contact met de ruimte in ons zelf, en de ruimte tussen hemel en aarde.

tao 2019 11oefeningen onder het toeziend oog van de berg Lazarus in de vallei van Katharo

13.30 uur in de Vallei van Katharo

Een heerlijke picknick. We steken een handje toe bij het klaarzetten van de lekkernijen, en helpen na het eten bij het opruimen, in de hands-on geest van Zhuangzi.

15.30 - 17.00 uur in de Vallei van Katharo

Op basis van handouts bespreekt Woei-Lien met ons de passages in Laozi en Zhuangzi over qi-meditatie en de kosmische eenheidservaring waar deze meditatie in uitmondt. Samen met Robert-Jan gaan we dieper het lichaam in via qi-meditatie.

17.00 uur: terugreis naar beneden.

Diner op eigen gelegenheid en eigen kosten.

Woensdag

Thema: Het lichaam als sensorium van de ruimte

9.00 uur: vertrek naar de archeologische opgraving van de Dorische stad Lato uit de 4e eeuw voor Chr., de periode van Griekse filosofen zoals Socrates, Plato, en Aristoteles.

9.00 - 10.30 uur in Lato

In de prachtige omgeving van Lato doen we oefeningen o.l.v. Robert-Jan, om te ervaren hoe ons lichaam ons dient als sensorium van de ruimte.

tao 2019 24oefeningen in de Dorische stad Lato

11.00 - 13.00 uur op Villa Dio Petres

Woei-Lien laat zien wat Laozi verstaat onder “leegte”, en welke levensles het water ons leert als het gaat om omgaan met weerstand. Zij stelt ons ook voor aan de koene zwemmer uit Zhuangzi, die ons wenken geeft over het vinden van je eigen unieke levensweg. Ook komt een jonge paardenhoeder aan het woord die, na enig aandringen, de Gele Keizer een geheim des levens vertelt.

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres.

14.30 uur: Vertrek naar het Minoan Park van Kroustas (30 minuten rijden) voor een stilte-wandeling van 2 uur. We beginnen met een oefening, en tijdens de wandeling zullen we een loopmeditatie doen met Robert-Jan. Hans Rutten legt op vier plaatsen kort uit waar je bent. Circa 3.500 jaar geleden stonden hier 250 Minoïsche boerderijen en er zijn veel offergaven in de bergen gevonden. Sommige stukken hebben een sterk spiritueel karakter.

17.00 uur: terugreis naar beneden.

Diner op eigen gelegenheid en eigen kosten.

Donderdag

Thema: Een vrije verhouding tot je eigen denkbeelden en emoties.

9.00 – 11.00 uur in en rond Villa Dio Petres.

We beginnen de dag met oefeningen o.l.v. Robert-Jan. Woei-Lien laat zien dat volgens Zhuangzi vaste denkstructuren en emoties van voorkeur en afkeer je afsluiten van de ruimte in je, en om je heen.

11.00 uur: reis naar Kavousi (ca. 30 minuten). Aldaar oefeningen en een smakelijke picknick bij een eeuwenoude olijfboom.

13.30 uur: We vervolgen onze reis naar Mochlos, een charmant plaatsje aan zee, waar we rond 14.00 u aankomen. Het is heerlijk om daar even te zwemmen of te relaxen

17.00 uur in Mochlos

Ruimte om vragen op te schrijven voor Robert-Jan, en oefeningen naar wens met hem te herhalen.

Mochlos breed 1Mochlos

18.30 uur: diner aan zee.

tao 2019 32Mochlos

20.30 uur: vertrek naar huis (45 minuten rijden).

Vrijdag

Thema: Het leven als een daoïstische reis

9.00 - 13.00 uur: in en rond Villa Dio Petres.
 
Na onze ontspannende middag op het strand is het heerlijk om het lichaam weer zacht in beweging te brengen o.l.v. Robert-Jan. Met Woei-Lien lezen we Zhuangzi’s verhaal over de tuinman en de wipput. De meningen over de betekenis van dit verhaal lopen uiteen. Hoe zouden we het kunnen interpreteren? Heeft de tuinman ons iets te zeggen over de levensreis?
Een rondetafelgesprek.

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres en een afsluitend ritueel

14.30 - 19.00 uur: vrij

19.00 uur: afscheidsdiner in een traditioneel restaurant.

Zaterdag

Thema: Goede reis!

De cursus eindigt met het laatste ontbijt.

Je kamer

Kies voor het gezellige dorpspension Argyro.

Op Villa Dio Petres zijn geen kamers meer beschikbaar. 

Ga naar je kamer keuze voor meer informatie.

Prijzen

De prijzen zijn

 • € 1.280,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer,
 • € 1.335,-- bij gebruik van een éénpersoonskamer (slechts twee beschikbaar),
 • € 1.395,-- per persoon bij alleen gebruik van een tweepersoonskamer,

Exclusief eventuele toeslag voor logies op Villa Dio Petres, en eventuele transfers.

Dit is inclusief:

 • docenten;
 • cursusmaterialen ter plaatse;
 • 6 nachten in een airconditioned kamer;
 • 6 maal ontbijt;
 • alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
 • gezuiverd water bij alle gelegenheden;
 • koffie/thee, gezuiverd water en vruchtensappen tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten;
 • enkele glazen wijn of bier tijdens de door ons geserveerde maaltijden;
 • tafelwater bij alle maaltijden;
 • excursies naar bijzondere plekken;
 • toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
 • het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres) vanuit pension Argyro;
 • alle vervoer bij de excursies;
 • incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
 • boekingskosten.

De prijs is exclusief:

 • vluchten;
 • transfers naar je verblijf;
 • het boek Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016 of een latere druk);
 • 3 maaltijden;
 • zelf bestelde frisdranken en alcoholische dranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
 • persoonlijke uitgaven;
 • annulerings- en reisverzekering.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het maximum aantal deelnemers is 16.

Gastenboek

Lees wat andere gasten vonden van de TAO-week in 2019.

In het gastenboek van Woei-Lien Chong en Robert-jan Schippers kun je lezen hoe eerdere gasten deze week hebben ervaren. Klik hier.