archief4

Terug naar de bron. De kracht van het zachte.

Met Dr. Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers.

Je bent welkom van 21 t/m 27 april 2019

Tijdens deze week zal niet alleen de geest, maar vooral ook het lichaam onze gids zijn naar het ontwikkelen van wuwei, de levenshouding van openheid en wakker aanpassingsvermogen.

Deze week is geschikt voor iedereen die zowel interesse heeft in Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van de daoïstische filosofie, als in het beoefenen van traditioneel Chinees lichaamswerk. 

kroustas bosHistoric Parc Kroustas

Terugkeren naar de bron op Kreta

Kreta staat bekend om zijn prachtige natuur. Het is dan ook een uitgelezen plek om weer “terug te keren naar de bron”, zoals het daoïsme het noemt, en te leren vertoeven “in de grote ademruimte tussen hemel en aarde”. In deze week gaan we op zoek naar de betekenis van deze uitspraken, niet alleen via tekstbespreking, maar ook d.m.v. lichaamswerk (ongeveer fifty-fifty), wandelingen, een bezoek aan een fascinerende vallei en andere inspirerende plekken op Oost-Kreta.

Om te beginnen gaan we ons, samen met Woei-Lien Chong, verdiepen in sleutelpassages uit Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van het daoïsme, waarin bepaalde oefeningen worden besproken die het contact kunnen versterken met de levensenergie of qi (ki) die je eigen lichaam, en de kosmos als geheel, doorstroomt.

Vervolgens voegen we ook de daad bij het woord: onder leiding van Robert-Jan Schippers doen we ontspanningsoefeningen op het terras van de schitterend gelegen Academie op Kreta en midden in de natuur. De oefeningen zijn afkomstig uit Chinese qigong- en taijiquan-tradities.

Ontspanning is volgens het daoïsme de sleutel tot de doorstroom van energie, en daarmee tot levenskracht. Ware kracht is niet gelegen in hard en onbuigzaam zijn, zegt Laozi, maar in zachtheid en flexibiliteit, en deze komt voort uit mentale en lichamelijke ontspanning. Via ontspanning en aandacht ontstaat er een innerlijke ruimte waarin je geduldig, zonder storende blokkades, kunt ontvangen wat de situatie je schenkt, om daar vervolgens vaardig op in te spelen, met gevoel voor timing en proportie. Via individuele en partneroefeningen (“pushing hands”) zal duidelijk worden wat het daoïsme daarmee bedoelt.

Robert Jan in actie

 

Voor wie is deze lenteweek geschikt?

De cursus is geschikt voor degenen die zowel belangstelling hebben voor de teksten van Laozi en Zhuangzi, als voor het praktisch beoefenen van de lichaamsgerichte meditatievormen (aandachtsoefeningen) die in deze teksten worden genoemd. De verhouding tussen tekstbespreking en lichaamswerk in de cursus is ongeveer half-om-half. De oefeningen zijn zowel individueel als met partner (o.a. “pushing hands”), en vinden voor het merendeel buiten plaats, in de vrije natuur.

Wat is het niveau van de tekstbespreking en het lichaamswerk?

De cursus is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. Wat de tekstbespreking betreft, is het zeer aan te bevelen om het boek Filosofie met de vlinderslag vooraf te lezen, ook voor degenen die al bekend zijn met Laozi en Zhuangzi, omdat Woei-Lien een andere interpretatie van de Chinese teksten geeft dan de meeste andere auteurs.

Haar bespreking begint met een inleiding voor de beginners, en gaat dan stap voor stap verder, door de teksten van verschillende kanten te belichten. Ook wie al langer met deze materie bezig is zal veel nieuwe inzichten opdoen. Natuurlijk is het mogelijk om tijdens de discussie andere interpretatiemogelijkheden naar voren te brengen, graag zelfs!

Wat betreft het lichaamswerk: we gaan werken met een kleine groep van maximaal 16 personen, zodat Robert-Jan elke deelnemer optimaal kan begeleiden. Dankzij bijna 30 jaar ervaring in les geven kan hij zorgen dat de beginners een goede start maken, maar ook dat de gevorderden verder kunnen komen bij hun beoefening.

Hij besteedt niet alleen aandacht aan de “externe” uitvoering van de vormen, maar is met name gespecialiseerd in de “interne” kant (het leren voelen en geleiden van de qi, zowel in het eigen lichaam, als dat van de ander tijdens de partneroefeningen). Dat betekent dat hij iedereen, ongeacht niveau en ervaring, leerzame tips en suggesties kan geven om verder te komen, of het nu het “interne” of het “externe” aspect betreft. Deze twee aspecten hangen natuurlijk samen, zoals we tijdens de lenteweek gaan zien.

Is de cursus een herhaling van de ISVW-Summer School “Tao & qigong” die Woei-Lien en Robert-Jan in 2017 hebben gegeven?

De teksten die Woei-Lien heeft gekozen om te bespreken zullen grotendeels dezelfde zijn als in 2017, maar het accent zal deze keer sterk liggen op de thematiek van doorstroming, verbinding en afstemming. Robert-Jan zal hier met zijn oefeningen direct op aansluiten: we gaan niet alleen lezen wat Laozi en Zhuangzi erover zeggen, maar ook aan den lijve ervaren hoe doorstroming, verbinding en afstemming aanvoelen, en hoe het uitwerkt in het dagelijks handelen.

Kun je de cursus op Kreta in 2019 volgen zonder dat je de ISVW-Summer School “Tao & qigong” in 2017 hebt gedaan?

De lenteweek op Kreta staat op zichzelf, en kan ook prima worden gevolgd los van de zomerweek in 2017.

Als je de zomercursus in 2017 wel al hebt gevolgd, wat leer je dan voor nieuwe dingen bij de cursus op Kreta in 2019?

De Kreta-cursus is zo opgezet dat hij voor beginners een goede introductie biedt, en voor gevorderden verdere verdieping en toespitsing. De groep op Kreta is ongeveer half zo groot als bij de cursus in 2017, en de centrale locatie is deze keer de intieme en huiselijke sfeer van Villa Dio Petres. Door deze kleinschaligheid is er meer tijd voor persoonlijke begeleiding bij de praktische oefeningen. Er is ook meer ruimte voor discussie bij de lezingen, en formele en informele gesprekken tijdens de lessen en excursies. Ook gaan we iets nieuws doen: oefenen in wuwei in de geest van Zhuangzi, door een paar keer samen eenvoudige huishoudelijke taken te doen, en te reflecteren op de wijsgerige betekenis van deze ervaring. Daar was in 2017 geen gelegenheid voor.

De setting op Kreta heeft tevens het voordeel, dat er een gemakkelijke overgang mogelijk is tussen binnen- en buitenlocaties. In 2017 werd gewerkt met aparte blokken, maar op Kreta zullen de lezingen en het lichaamswerk soepeler in elkaar overlopen, zodat lichaam en geest meer met elkaar worden geïntegreerd, zoals het daoïsme beoogt.

Het is natuurlijk ook zo, dat het doen van taijiquan en qigong op een parkachtig terrein heel anders is dan in de vrije natuur, vooral de overweldigend mooie natuur van Kreta. Als je wordt opgenomen in de natuur, omringd door de geur van bloemen, het geluid van vogels, en het ruisen van de wind, komen de oefeningen op een heel andere manier binnen, en is het veel gemakkelijker om “uit je hoofd te komen”, en “in je lichaam te landen”. Dan kun je je lichaam pas echt van binnenuit gaan voelen, zoals de bedoeling is in het daoïsme.

Kortom, als je de zomerweek in 2017 hebt gedaan is de Kreta-week een uitstekende gelegenheid om de stof weer op te frissen en te verdiepen. Zoals Woei-Lien in haar boek heeft beschreven, is het daoïsme gericht op een volledige heroriëntatie van lichaam en geest, via mentale en lichamelijke oefeningen die ingrijpen op gewoontes die diep zijn ingeslepen in het denken en handelen. Om werkzaam te zijn, moeten deze oefeningen voortdurend worden herhaald en verdiept.

Als je hebt deelgenomen aan de cursus in 2017, kun je voortbouwen op de kennis en ervaring die je daar hebt opgedaan, en de gelegenheid te baat nemen om je op andere aandachtspunten te richten dan de vorige keer. Nu de stof tot bezinking is gekomen zul je wellicht ook nieuwe vragen hebben, over de teksten, het lichaamswerk, of allebei. Woei-Lien en Robert-Jan helpen je met alle plezier verder op je reis door het daoïstische landschap.

Voorbereiding 

Het vooraf lezen van het boek van dr. Woei-Lien Chong, Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016) is niet verplicht, maar wordt wel zeer aanbevolen. Als je boekt krijg je het boek thuis gestuurd (een maand voor het begin van de cursus). Als je dat boek al hebt, doen we een suggestie voor een alternatief.

Woei Lien Chong en Robert Jan Schippers2 edited
Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers

Wie is Woei-Lien Chong?

Dr. Woei-Lien Chong studeerde af in de sinologie en filosofie aan de Universiteit Leiden, en was daar gedurende 25 jaar werkzaam als universitair docent Chinese filosofie. Sinds 2015 is ze verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Ze schreef een bijdrage aan de bundel Inleiding taoïstische filosofie (red. Michel Dijkstra), ISVW Uitgevers, 2015. Van haar boek, Filosofie met de Vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016) is inmiddels de tweede druk verschenen.

Wie is Robert-Jan Schippers?

Robert-Jan Schippers beoefent de martiale bewegingskunsten sedert 1975, en geeft sinds 1991 les in taijiquan en qigong. Hij is tevens gecertificeerd instructeur in karate, zelfverdediging en Dim Mak, en gediplomeerd acupuncturist en tuina-masseur. Sinds november 2014 voert hij i.s.m. de Universiteit Leiden een onderzoeksprogramma uit naar het effect van taijiquan op de vitaliteit van ouderen.

Het weekprogramma

Zondag

Om 16.00 uur start de cursus met een kennismaking met Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers en elkaar en een introductie over Kreta.
Woei-Lien en Robert-Jan geven een doorkijk naar de week.
Aansluitend gezamenlijk diner op Villa Dio Petres.

Maandag: Het lichaam als toegang tot Tao

9.00 - 13.00 uur: In en rond Villa Dio Petres.
O.l.v. Robert-Jan gaan we eerst op ons gemak het lichaam losmaken. Daarna zal Woei-Lien aan de hand van sleutelpassages uit Laozi (Daodejing) en Zhuangzi laten zien, dat volgens het daoïsme het lichaam een toegang biedt tot Tao die niet zonder meer beschikbaar is via de zintuigen, de taal en het denken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 uur: In en rond Villa Dio Petres
Vervolg van de ochtendsessie. Vanuit de inzichten van qigong en de Chinese geneeskunde legt Robert-Jan uit, wat de Chinese cultuur verstaat onder “het innerlijk lichaam”, en de rol die qi, de meridianen, acupunctuurpunten, dantian, yin en yang, etc. spelen in de beoefening. Onder zijn begeleiding gaan we oefeningen doen om de beweging van qi in het innerlijk lichaam ook zelf te gaan voelen.

18.00 uur op Villa Dio Petres: toepasselijke documentaire en diner.

Dinsdag: De twee gezichten van Tao

9.00 – 10.30 uur op Villa Dio Petres:
Het eerste aforisme van de Daodejing van Laozi bevat, zo wordt gezegd, de hele leer van Laozi in een notendop. Woei-Lien zal de aard van deze leer bespreken aan de hand van vier structuurkenmerken die in dit aforisme naar voren komen, en die het Lao-Zhuang daoïsme gemeen heeft met andere spirituele tradities van de mensheid. We zullen echter ook zien, dat het lichaam in de daoïstische spiritualiteit een veel grotere rol speelt dan in veel andere stromingen.

10.30-11.15 uur: Korte video-presentatie over vallei van Katharo en vertrek naar de vallei.

Katharo groepde Vallei van Katharo

11.15 - 13.30 uur: In de vallei van Katharo brengt het lichaam ons, onder begeleiding van Robert-Jan, in contact met de ruimte tussen hemel en aarde.

13.30 uur: Op een houtvuur wordt een origineel Kretenzische lunch voor je bereid. We steken een handje toe om de kok te helpen, als voorproefje op de lessen in verbinding en afstemming die gepland staan voor deze middag en morgen.

Katharo lunch

Aansluitend tot 17.30 uur:
Terug naar de bron: Woei-Lien bespreekt op basis van handouts met ons de passages in Laozi en Zhuangzi over qi-meditatie (o.a. “de Spil van Dao”) en de kosmische eenheidservaring waar deze meditatie in uitmondt. Deze ervaring van natuurlijke doorstroming, afstemming en verbinding vormt de achtergrond van de levenshouding die wuwei wordt genoemd. Samen met Robert-Jan gaan we dieper het lichaam in via qi-meditatie.

Diner op eigen gelegenheid

Woensdag: Wuwei. Handelen vanuit doorstroming, verbinding en afstemming

9.00 uur: Vertrek naar de archeologische opgraving van de Dorische stad Lato uit de 4e eeuw voor Chr., de periode van Griekse filosofen zoals Socrates, Plato, en Aristoteles.

Latouitzicht vanaf Lato

9.15 uur -10.30 uur: In Lato doen we oefeningen o.l.v. Robert-Jan, om doorstroming en verbinding via het lichaam te ervaren.

Latode Dorische stad Lato

11.00 – 13.00 uur op Villa Dio Petres
Met Robert-Jan doen we een subtiele oefening in afstemming via het lichaam. In aansluiting daarop verheldert Woei-Lien de vaak verkeerd begrepen term wuwei. We zullen zien dat het niet letterlijk “niets doen” betekent, maar verwijst naar een levenshouding waarin de principes van de qi-meditatie als innerlijke leidraad dienen voor het dagelijks handelen: doorstroming, verbinding en afstemming.

13.00 uur korte wandeling naar lunch bij Maria in Kroustas. Lunch aldaar, en een staande meditatie op een prachtig panoramapunt.

14.30 uur Vertrek naar natuurgebied Historic Parc Kroustas (30 minuten rijden) voor een stilte-wandeling van 1,5 uur. Tijdens de wandeling zullen we een loopmeditatie doen met Robert-Jan, als oefening in verbinding en afstemming. Hans Rutten legt op 4 plaatsen kort uit waar je bent. Circa 3.500 jaar geleden stonden hier 250 Minoïsche boerderijen en er zijn veel offergaven in de bergen gevonden. Sommige stukken hebben een sterk spiritueel karakter.

Diner op eigen gelegenheid.

Donderdag: De kunst van het luisterend handelen

9.00-11.30 uur op Villa Dio Petres:
We beginnen de dag met een klassieke oefening in afstemming/luisterend handelen o.l.v. Robert-Jan. Daarna bespreekt Woei-Lien via de “skill stories” van Zhuangzi hoe wuwei werkt in de dagelijkse praktijk. We horen o.a. de levenslessen van een koene zwemmer, en de befaamde kok van Zhuangzi.

11.30-13.00 uur op Villa Dio Petres:
Geïnspireerd door de kok van Zhuangzi oefenen we ons in wuwei door samen een smakelijke lunch te bereiden.

13.00 uur: Genieten van onze zelfbereide lunch op Villa Dio Petres.
Vertrek naar Mochlos, een charmant plaatsje aan zee. Het is heerlijk om daar even te zwemmen of te relaxen.

MochlosMochlos

17.00 uur: samenkomst in zaaltje van restaurant Ta Kochilia in Mochlos
Ruimte voor uitwisseling van ervaringen, vragen, reflectie, verzoeknummers, en te doen en te zeggen wat er maar in ons opkomt.

Aansluitend diner in restaurant Ta Kochilia.
Je bent om 21.30 uur thuis.

Vrijdag: De kracht van het zachte

9.00-13.00 uur op Villa Dio Petres:
Na onze ontspannende middag op het strand is het heerlijk om het lichaam weer zacht in beweging te brengen o.l.v. Robert-Jan. Woei-Lien vertelt wat “zachtheid” betekent bij Laozi, en waarom volgens hem zachtheid altijd het harde overwint.
Robert-Jan geeft speciale oefeningen om de kracht van het zachte aan den lijve te ervaren.

13.00 uur: We dekken samen de tafel voor de lunch, en doen daarna de afwas, in de geest van Zhuangzi.

Afsluitende rituelen op Villa Dio Petres

19.00 uur Afscheidsdiner aan zee in restaurant Paradosiako in de stad Agios Nikolaos.


Zaterdag: Goede reis op de Weg!

Laatste ontbijt

Datum 

Je bent welkom vanaf 21 tot en met 27 april 2019.

Prijzen

De prijzen zijn € 1.284,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer, € 1.335,-- voor een eenpersoonskamer (maar die is er niet meer!) en € 1.395,-- per persoon bij één persoon op een tweepersoonskamer. Dit is voor een (bijna) geheel verzorgde week, exclusief vlucht. Er worden geen boekingskosten in rekening gebracht. Lees hier meer over onze prijzen.

Transfer van en naar de luchthaven Heraklion
We halen je op van (de luchthaven van) Heraklion en brengen je naar (de luchthaven van) Heraklion voor € 40,-, per persoon, enkele reis. Het is een rit van een uur. Een taxi kost € 75 à € 100 enkele reis. Je kunt ook de regionale bus nemen naar Agios Nikolaos. Die kost € 7,70.
Bij boeking krijg je alle verdere informatie.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 8 en het maximum is 16 deelnemers.