wat zit er in de cursusprijs?

Onze uitgangspunten

 • Wij zijn niet uit op winstmaximalisatie. Die tijd hebben wij gehad. We willen zoveel mogelijk mensen een mooie en goede week bezorgen, ter bevordering van het bereiken van Evdaimonia (gelukzaligheid). Niet méér maar beter. Maar we willen wél graag een perfect product neerzetten.
 • Elke cursus wordt als zelfstandig project georganiseerd en gebudgetteerd. Slechts heel zelden maken we de cursusprijs wat lager, ondanks de hogere kosten, waarbij we hopen dat die gecompenseerd worden met een goed lopende cursus die wat extra’s opbrengt. Wijzelf hebben die extra opbrengsten niet nodig.
 • Het contact met de mensen en omgeving van Kreta is essentieel. We organiseren daarom geen cursussen zonder excursies of maaltijden buiten de deur. We vinden het essentieel dat de plaatselijke bevolking hier deel aan neemt en er voordeel van heeft.
 • De groepsgrootte is klein en intiem, maximaal 16 deelnemers. We willen persoonlijke aandacht kunnen geven, en de overdracht van de docent moet optimaal zijn. Dat aantal komt ook overeen met de beschikbare accommodatie, en de maximale mogelijkheden van vervoer.
 • We geven voortreffelijke ondersteuning, met goede audiovisuele middelen, en ook zelf geproduceerde films en documentaires.
 • We beogen een zo groot mogelijke service, perfecte verzorging en begeleiding van onze gasten.


Prijsbepaling van een cursus

Op basis van de te verwachten kosten wordt een raming gemaakt van de cursusprijs. Dat doen we per cursus. De prijs is afhankelijk van gage en seizoen.

We bepalen eerst de directe cursuskosten

 • de reis en verblijfskosten van de docent, en diens vervoer terplaatse
 • het cursusmateriaal per deelnemer
 • de huur van de cursuslocatie (meestal Villa Dio Petres)
 • de kosten van bushuur en brandstof, autokosten (per cursus)
 • de maaltijden van de deelnemer
 • de kamerprijs met het ontbijt (ingekocht bij Argyro en Villa Dio Petres)

Over deze kosten wordt een marge bepaald, waarmee de cursus kan worden voorbereid.
Daar bovenop komen nog:

 • de gage van de docent (liefst gestaffeld)
 • de kosten van personeel (chauffeur van de bus)
 • onze eigen ondersteunende uren die we ter plaatse, alleen tijdens de cursus, maken.

Hier rolt een prijs uit per deelnemer: de cursusprijs.

In de marge zijn de indirecte kosten verwerkt.
Dat zijn álle kosten die we maken als we de cursus op poten zetten: overlegkosten met docenten, communicatiekosten, advertentiekosten (een hoog bedrag dat steeds lager wordt), het onderhoud van de website, de kantoorkosten op Kreta, onze reis naar Kreta heen en weer.

Alle onze eigen verblijfskosten op Kreta betalen we zelf.
We hebben in Kritsa een bescheiden woning die permanent als kantoor wordt gebruikt, en waar ook de docenten logeren. Deze kosten worden doorberekend. In de zomer verblijven we in een hut op de cursuslocatie. De woning in Den Haag is tevens kantoor en de kosten daarvan worden niet doorberekend.

Elke cursus heeft zijn eigen gesloten budget.
Als er tegenvallende kosten zijn moeten die uit de marge worden betaald; meestal lukt dat. Daarom is het te hopen dat we enige meeropbrengst hebben als er meer deelnemers boeken. Als dat niet lukt moeten we dat privé bijpassen.

Salaris en winst
Er wordt geen winst gemaakt, dat is niet het doel. Maar áls er wordt verdiend wordt dat geïnvesteerd. Allereerst om het bedrijf gezond te laten draaien. Afgeschreven materiaal vervangen we niet direct; we doen daar ongeveer 2 maal zo lang mee als normaal. We rijden nu bijvoorbeeld al 10 jaar met dezelfde bedrijfsauto, en die moet een keer worden vervangen. Als er eventueel winst zou zijn, investeren we dat dus. Aan het eind van elk jaar weten we of er iets aan wordt overgehouden.

Cursusprijs

Naarmate we meer cursussen kunnen organiseren zijn de indirecte kosten per cursus lager.
Om die reden hebben we de cursussen dan ook in de loop der jaren, ondanks de hoger wordende lasten, toch op hetzelfde niveau kunnen houden.
Ook voor ideële bedrijven geldt: hoe meer efficiëntie, hoe beter de dienstverlening.
Om nu te bepalen wat de cursus minimaal moet kosten bepalen we een minimale groepsgrootte waar de docent mee uit de weg kan, en een maximale om de intimiteit te waarborgen.

Het goede minimum aantal deelnemers is over het algemeen 8. Wanneer er meer dan 8 deelnemers aanhaken zijn de indirecte kosten dus lager. De opbrengst die dan ontstaat wordt weer geïnvesteerd in een beter cursusvoering (apparatuur bijv., maar ook -eindelijk- een paar extra handen tijdens de uitvoering van de cursus zelf). Het wordt nu toch echt tijd om het niet meer met zijn tweeën te doen.

Wat zit er in de cursusprijs?

De bij het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief:
- docent
- reader en/of boek;
- cursusmaterialen;
- logies in een airconditioned kamer, met ontbijt;
- fulltime zorgvuldige begeleiding, en een professionele kok;
- alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
- heerlijk water bij alle gelegenheden;
- koffie/thee, tafelwater en frisdranken tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten en maaltijden;
- enkele glazen wijn of bier bij de door onszelf bereide en geserveerde maaltijden;
- toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
- excursies naar bijzondere plekken;
- alle vervoer bij de excursies, ook het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres);
- incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
- boekingskosten.

Wat zit níet in de cursusprijs?

De prijs is exclusief:
- vluchten;
- transfers van en naar de luchthaven van Heraklion;
- 3 maaltijden (met uitzondering van de leiderschapscursus);
- alcoholische dranken in restaurants (met uitzondering van de leiderschapscursus);
- zelf bestelde frisdranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
- persoonlijke uitgaven;
- annulerings- en reisverzekering.

We geven op onderdelen geen kortingen.

Transfers

Omdat we de gasten graag persoonlijk welkom heten halen we deze zoveel mogelijk zelf op van de luchthaven. De kosten van die transfers berekenen we aan de hand van de gemaakte kosten (benzine en afschrijving, bushuur). 

Wat doen wij met je aanbetaling?

De cursus kan doorgaan als een voldoende aantal deelnemers is aangemeld, die ook hebben aanbetaald. Dan gaan wij aan de slag met de daadwerkelijke voorbereidingen, op Kreta en in Nederland. Daarvoor worden kosten gemaakt die met de aanbetalingen worden gefinancierd, het werkbudget. Evdaimonia bezit geen reserves om deze kosten anderszins te financieren.

Aanbetaling en voorwaarden

Om dit mogelijk te maken moeten we voorwaarden aanhouden. De cursist gaat akkoord met de voorwaarden, door de aanbetaling van 20% te voldoen.
Wanneer men na dat moment annuleert, om welke reden dan ook, kan de aanbetaling niet worden teruggegeven, om de eenvoudige reden dat die is gebruikt. We kunnen dat niet uit eigen zak betalen. Er is geen ‘bedrijfsreserve’ maar alleen een gering werkbudget. Zie onze complete voorwaarden.

Hoe we omgaan met bijzondere omstandigheden?

Juist om te voorkomen dat de Academie op Kreta ophoudt te bestaan in geval van overmacht, en nog komende deelnemers niet meer zouden kunnen komen,zoals bij de corona crisis, is er een aparte voorwaarde bij overmacht opgenomen. Deze staat er al in sinds onze opstart in 2011.
Wij willen en kunnen niet alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de schade door een situatie buiten onze schuld. De cursist heeft daar een medeverantwoordelijkheid in.
Daarom verwachten we ook dat de deelnemers een annuleringsverzekering afsluiten, wat we al melden in de offerte.
Met betreking tot de Covid-19 criseis:
Het kan natuurlijk voorkomen dat die verzekering niet altijd de geleden schade dekt (maar in flink veel gevallen tot nu toe wel). Pas als aangetoond is dat men die verzekering heeft, en dat de betreffende maatschappij niet of te weinig uitkeert, kunnen we bezien of het binnen ons totale werkbudget, mogelijk is de cursist tegemoet te komen. Dat weten we pas aan het eind van het jaar 2020. Momenteel gaan we er van uit dat de cursussen na 1 april 2021 weer kunnen worden opgestart. 
Als iemand door wil schuiven naar een volgend jaar zonder dat er naar onze visie een overmacht situatie bestaat, is men opnieuw aanbetaling verschuldigd. Dat is nodig om de volgende cursussen, in een volgend jaar, weer te kunnen organiseren.

Deze pagina is aangevuld en verduidelijkt op 1 januari 2021